Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadusJUM/17-10628-1/680531.10.201829.11.2018TeostamiselSeaduseelnõu
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmineSOM/17-15001.2-2/14928.12.201724.01.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti julgeolekupoliitika alusedRK/17-001916-0219809.01.201727.01.2017LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemiselRK/15-130515-0179121.10.201604.11.2016LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kultuuriministri määruse „Eesti kultuuri rahvusvahelistumise ja tutvustamise toetamise tingimused ja kord“ eelnõuKUM/18-115409.11.201816.11.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Tubakaseaduse ja alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadusSOM/18-09641.2-2/9807.11.201821.11.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhendSOM/18-11461.2-2/11507.11.201821.11.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuKUM/18-114206.11.201820.11.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Elektroonilise side seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsus (sideandmete säilitamine ja kasutamine)JUM/18-11398-1/693505.11.201830.11.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantava 2019. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamineSOM/18-11371.2-2/11405.11.201812.11.2018LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (752 SE)RIIGIKOGU/18-117314.11.2018EsitatudSeaduseelnõu
Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku nimetamine ja tagasikutsumineVÄM/18-114707.11.2018EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaste piiravate meetmete rakendamineVÄM/18-114506.11.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 16.11.20186.1.2/18-397206.11.2018Esitatud
Euroopa Liidu Üldkohtu kohtuniku kandidaadi esitamineVÄM/18-114406.11.2018EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Raha eraldamineRAM/18-114105.11.2018EsitatudKorralduse eelnõu