Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadusJUM/17-10628-1/680531.10.201829.11.2018LõppenudSeaduseelnõu
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 31. jaanuari 2006. a määruse nr 11 „Jeti ohutu kasutamise ja jetijuhi ettevalmistamise nõuded ning jetijuhi tunnistuse vorm“ muutmineMKM/19-05862-1/17-0200/458113.06.201927.06.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
„„Lõimuv Eesti 2020“ 2018. aasta täitmise aruande eelnõuKUM/19-055210.06.201919.06.2019TeostamiselArengukava eelnõu
Väliskaubandus- ja ettevõtlusministri 9. märtsi 2015. a määruse nr 20 „Starditoetus“ muutmineMKM/19-054518-3/17-0743/436906.06.201920.06.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Tervishoiutöötaja teooria- ja praktikaeksami korraldusSOM/19-05421.2-2/62-106.06.201920.06.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Ülemaailmse eestluse koostöökomisjoni moodustamineSIM/19-05202-1/435-1; 1-6/435-104.06.201911.06.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Õiguspoliitika põhialused aastani 2030JUM/18-04118-1/318704.06.201920.06.2019TeostamiselRiigikogu otsuse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (40 SE)RIIGIKOGU/19-058813.06.2019EsitatudSeaduseelnõu
General Affairs Council (GAC) ; 18.06.20191.1.2/19-198911.06.2019Esitatud
Foreign Affairs Council (FAC) ; 17.06.20193.1.2/19-197311.06.2019Esitatud
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (33 SE)RIIGIKOGU/19-054105.06.2019EsitatudSeaduseelnõu
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 14.06.20196.1.2/19-195905.06.2019Esitatud
Riikliku HIV tegevuskava aastateks 2017-2025 aruanne 2017-2018SOM/19-03985.1-3/125104.06.2019EsitatudMuu toimik