Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Sisejulgeolekufondi Eesti riikliku programmi heakskiitmine aastateks 20142020SIM/15-14581-6/1095-116.03.201823.03.2018TeostamiselIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 21. juuli 2015. a käskkirja nr 115 „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ muutmineSOM/18-02401.2-2/2613.03.201827.03.2018TeostamiselKäskkirja eelnõu
Tervise- ja tööministri 30. mai 2017. a käskkirja nr 61 „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ muutmineSOM/18-02391.2-2/2713.03.201827.03.2018TeostamiselKäskkirja eelnõu
Välismaalaste seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusSIM/18-02351-6/1576-112.03.201826.03.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmineRAM/18-022407.03.201821.03.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
„Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut”ratifitseerimise seaduse eelnõuVÄM/18-011214.03.2018EsitatudSeaduseelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 19. märtsi 2018. aasta kohtumisel, ülevaade ÜRO globaalse ränderaamistiku ja globaalse pagulasraamistiku väljatöötamise hetkeseisust ning Eesti seisukohad ning informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta3.1.2/18-094413.03.2018EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu 20. märtsi 2018. a istungil1.1.2/18-094313.03.2018EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluSOM/18-01941.2-2/2112.03.2018EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
JOIN(2017) 450 JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Resilience, Deterrence and Defence: Building strong cybersecurity for the EU17.1.1/17-3351JOIN(2017) 45012.03.2018EsitatudEL eelnõu
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 13.03.20186.1.2/18-072308.03.2018Esitatud