Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 25. juuni 2002.a määruse nr 204 „Tagatisfondi põhikiri“ muutmineRAM/17-132216.11.201707.12.2017TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2018. aastaks1MEM/17-13211.4-3/215216.11.201730.11.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” muutmineMEM/17-12971.4-3/212413.11.201727.11.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Toidu- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määra kehtestamine 2018. aastaksMEM/17-12821.4-3/211010.11.201724.11.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu
2018. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetusMEM/17-12801.4-3/209110.11.201724.11.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Põllumajandusministri määruste muutmineMEM/17-12561.4-3/202203.11.201717.11.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetlusesVÄM/17-131315.11.2017EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Venezuela vastu suunatud piiravate meetmete rakendamineVÄM/17-131215.11.2017EsitatudKorralduse eelnõu
Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormidMEM/17-12541.4-1/201413.11.2017EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse määruste muutmineMEM/17-11611.4-1/192507.11.2017EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti lipu heiskamine 28. novembril 2017. aRK/17-118117-0220502.11.2017EsitatudKorralduse eelnõu
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (527 SE)RIIGIKOGU/17-117620.10.2017EsitatudSeaduseelnõu