Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmineSOM/17-15001.2-2/14928.12.201724.01.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti julgeolekupoliitika alusedRK/17-001916-0219809.01.201727.01.2017LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemiselRK/15-130515-0179121.10.201604.11.2016LõppenudMuu toimik
„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020KEM/16-089808.08.201629.08.2016LõppenudArengukava eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamise tingimused ja kord“ määruse eelnõuKUM/18-104712.10.201826.10.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
„Muusikafestivalide ja suursündmuste toetamise tingimused ja kord“ määruse eelnõuKUM/18-104612.10.201823.10.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
„Muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate toetamise tingimused ja kord“ määruse eelnõuKUM/18-104512.10.201823.10.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimineSOM/18-08131.2-2/8611.10.201818.10.2018TeostamiselKäskkirja eelnõu
Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kordMEM/18-10421.4-3/128010.10.201824.10.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Maaparandussüsteemi kasutusloa ja väikesüsteemi kasutusloa ning nende taotluste sisu nõudedMEM/18-10411.4-3/128510.10.201824.10.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Valitsusdelegatsiooni moodustamine Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu täievolilisel konverentsil osalemiseks ja volituste andmineVÄM/18-104412.10.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Taustakontrolli seaduse eelnõuJUM/17-02338-1/153310.10.2018EsitatudSeaduseelnõu
Kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (709 SE)RIIGIKOGU/18-103710.10.2018EsitatudSeaduseelnõu
Justice and Home Affairs (JHA) Council ; 11.10.20189.1.2/18-343409.10.2018Esitatud
Vabariigi Valitsuse algatatud valdade ja linnade haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate kulude hüvitamineRAM/18-070608.10.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2012. a määruse nr 103 „Sadamaregistri pidamise põhimäärus“ muutmineMKM/18-08165-1/2018/18-653008.10.2018EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu