Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonna piirid, liiklemise ning teadete ja informatsiooni edastamise kordMKM/19-06672-1/17-0200/516104.07.201918.07.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Välisministeeriumi põhimääruse muutmise eelnõuVÄM/19-064628.06.201905.07.2019LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muutmine“ eelnõuMEM/19-06451.4-3/78427.06.201904.07.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Keskkonnaministri 23. mai 2013. a määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus“ muutmineKEM/19-022327.06.201911.07.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Reklaamiseaduse muutmise seadusMKM/19-03892-2/19-0172/336627.06.201925.07.2019TeostamiselSeaduseelnõu
Tervise- ja tööministri 4. detsembri 2014. a käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ muutmineSOM/19-06391.2.2/7526.06.201910.07.2019LõppenudKäskkirja eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ muutmine“HTM/19-071612.07.2019EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus (valimispäeval valimisagitatsiooni piirangu ja välireklaami keelu kaotamine)JUM/19-05618-1/364908.07.2019EsitatudSeaduseelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks (11300 Lagedi-Aruküla-Peningi tee T2, Depoo)KEM/19-067104.07.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasu eest võõrandamiseksKEM/19-067004.07.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 09.07.20196.1.2/19-227703.07.2019Esitatud
Avalik konsultatsioon põllumajandus- ja metsandussektori ning maapiirkondade riigiabi eeskirjade muutmise kohta10.1.1/19-214702.07.2019EsitatudEL eelnõu