Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kaitselennunduse õhusõidukite registri põhimäärusKAM/19-087003.09.201917.09.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadusMKM/19-08532-2/19-0265/642829.08.201919.09.2019LõppenudSeaduseelnõu
Sotsiaalkaitseministri 20. detsembri 2017. a määruse nr 65 „Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta kalendriaastas ning nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule“ muutmineSOM/19-08471.2-2/100-128.08.201909.09.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 57 „Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ muutmineSOM/19-08281.2-2/9622.08.201909.09.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2020–2023SOM/19-08141.2-2/9115.08.201927.08.2019LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
„Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“ toetuse andmise tingimusedSOM/19-08061.2-2/8913.08.201906.09.2019LõppenudKäskkirja eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Eesti kodakondsuse andmine (10)SIM/19-10181-6/1898-215.10.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Euroopa prokuröri kandidaadi esitamineJUM/19-10133-11/580315.10.2019EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council ; 24.10.201918.1.2/19-323215.10.2019Esitatud
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 10.10.20196.1.2/19-303801.10.2019Esitatud
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisusKAM/19-068728.08.2019EsitatudRiigikogu otsuse eelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja SüüriasKAM/19-069628.08.2019EsitatudRiigikogu otsuse eelnõu