Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Lepitusmenetluse läbiviimise kordSOM/17-13431.2-2/11123.11.201704.12.2017TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Põllumajandusministri 17. novembri 2014. a määruse nr 101 „Nõuded väetise koostisele väetise liikide kaupaˮ muutmineMEM/17-13311.4-3/216620.11.201704.12.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Rahapesu andmebüroo kogutavate andmete registreerimise ja töötlemise kordSIM/17-13321-6/1521-120.11.201727.11.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muutmineMEM/17-13291.4-3/216420.11.201704.12.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2018. aastaks1MEM/17-13211.4-3/215216.11.201730.11.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele“, majandus- ja taristuministri 9. juuli 2015. a määruse nr 89 „Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem“ ning majandus- ja taristuministri 19. veebruari 2015. a määruse nr 12 „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord“ muutmineMKM/17-12752-1/17-0631/17-811309.11.201723.11.2017TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013. a määruse nr 100 „Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord“ muutmineRK/17-118517-0235117.11.2017EsitatudMinistri määruse eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetlusesVÄM/17-131315.11.2017EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormidMEM/17-12541.4-1/201413.11.2017EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadusKEM/16-143410.11.2017EsitatudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse määruste muutmineMEM/17-11611.4-1/192507.11.2017EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti lipu heiskamine 28. novembril 2017. aRK/17-118117-0220502.11.2017EsitatudKorralduse eelnõu