Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute ning partnerlusleppe „Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020” muutmise heakskiitmine ja volituse andmineMEM/18-04581.4-1/64509.05.201823.05.2018TeostamiselKorralduse eelnõu
Taimekaitseseaduse muutmise seadusMEM/18-04571.4-1/64709.05.201830.05.2018TeostamiselSeaduseelnõu
„Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu.VÄM/18-034808.05.201829.05.2018TeostamiselSeaduseelnõu
KõrgharidusseadusHTM/17-10048-1/17/347908.05.201804.06.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ muutmineMEM/18-04491.4-3/63607.05.201821.05.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 20. veebruari 2017. a määruse nr 10 „Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamise tingimused ja kord“ muutmineMKM/18-044718-5/18-0134/394707.05.201821.05.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 25.05.20186.1.2/18-166715.05.2018Esitatud
COM(2018) 94 DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the issue of covered bonds and covered bond public supervision and amending Directive 2009/65/EC and Directive 2014/59/EU12.9.1/18-0935COM(2018) 94; 2018/0043 (COD); 2018/0043(COD)14.05.2018EsitatudEL eelnõu
Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusMEM/17-12471.4-1/200309.05.2018EsitatudSeaduseelnõu
Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (633 SE)RIIGIKOGU/18-045308.05.2018EsitatudSeaduseelnõu
Abipolitseiniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (631 SE)RIIGIKOGU/18-045208.05.2018EsitatudSeaduseelnõu
COM(2018) 131 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Labour Authority18.5.1/18-09842018/0064 (COD); COM(2018) 131; 2018/0064(COD)06.05.2018EsitatudEL eelnõu