Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusMKM/20-106817-7/19-0356/5424-103.09.202005.10.2020TeostamiselSeaduseelnõu
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 „Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord“ muutmineMKM/20-10502-1/17-0452/536631.08.202003.09.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu
Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva tähistamise valitsuskomisjoni moodustamise korralduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineRK/20-104731.08.202001.09.2020LõppenudMuu toimik
Lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusMKM/20-10442-2/20-0193/534831.08.202021.09.2020LõppenudSeaduseelnõu
Veeseaduse muutmise seadusKEM/20-101426.08.202009.09.2020LõppenudSeaduseelnõu
Eesti kosmoseobjektide seaduseelnõu väljatöötamise kavatsusMKM/20-10042-2/20-0290/511518.08.202023.09.2020LõppenudMuu toimik

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Välisministeerium esitab Vabariigi Valitsuse istungi päevakorda ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu.VÄM/20-107604.09.2020EsitatudSeaduseelnõu
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuMEM/20-03751.4-1/34016.07.2020EsitatudSeaduseelnõu
Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seadus eelnõuVÄM/20-079719.06.2020EsitatudSeaduseelnõu
Tulumakseseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE)RIIGIKOGU/20-075412.06.2020EsitatudSeaduseelnõu
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelise merejulgeoleku koalitsiooni operatsioonil SentinelKAM/20-063601.06.2020EsitatudRiigikogu otsuse eelnõu
COM(2020) 98 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus ringmajanduse tegevuskava Puhtama ja konkurentsivõimelisema Euroopa nimel6.1.1/20-0802COM(2020) 9801.06.2020EsitatudEL eelnõu