Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Haridus- ja teadusministri 30. detsembri 2015. a käskkirja nr 481 “Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““ elluviimiseks” muutmineHTM/19-12408-2/19/461504.12.201918.12.2019TeostamiselKäskkirja eelnõu
Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine)JUM/19-12238-1/662929.11.201902.12.2019LõppenudSeaduseelnõu
Sotsiaalkaitseministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 58 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ muutmineSOM/19-12221.2-2/128-128.11.201912.12.2019TeostamiselKäskkirja eelnõu
Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineSOM/19-12211.2-2/12528.11.201912.12.2019TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmineSOM/19-12201.2-2/124-128.11.201912.12.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimusedSOM/19-12181.2-2/12628.11.201905.12.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kordRAM/19-127410.12.2019EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
VV korralduse eelnõuRAM/19-126410.12.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu (Kadaka puiestee T18)KEM/19-125909.12.2019EsitatudMinistri määruse eelnõu
Eesti seisukohad EL Põllumajandus-ja kalandusnõukogu 16.-17.12.2019 istungilKEM/19-125709.12.2019EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Äriseadustiku muutmise seadus (osa võõrandamine)JUM/19-12238-1/662903.12.2019EsitatudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ muutmineSOM/19-11371.2-2/117-128.11.2019EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu