Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Riikliku pensioni 2018. aasta indeksi väärtuse kinnitamineSOM/18-01481.2-2/1220.02.201827.02.2018TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Siseministri 27. märtsi 2015. aasta käskkirja nr 1-3/87 „Toetuse andmise tingimused uussissrändajate kohanemise toetamiseks“ muutmineSIM/18-014720.02.201805.03.2018TeostamiselKäskkirja eelnõu
„Eelarveklassifikaator“ ja „Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord“RAM/18-014219.02.201827.02.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusMEM/17-12471.4-1/200313.02.201813.03.2018TeostamiselSeaduseelnõu
„Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise lepingu, millega muudetakse kaubandus-, arengu- ja koostöölepingut”ratifitseerimise seaduse eelnõuVÄM/18-011207.02.201828.02.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuSOM/17-14191.2-2/12901.02.201801.03.2018TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 26. veebruaril 2018. aasta kohtumisel ning informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta3.1.2/18-063620.02.2018EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Informatsioon ja seisukohad 15.-16. veebruaril 2018 Sofias toimuva Euroopa Liidu välisministrite mitteametliku kohtumise (Gymnich) kohta3.1.2/18-055913.02.2018EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 20.02.20186.1.2/18-043913.02.2018Esitatud
Eesti seisukohad EL institutsionaalsetes küsimustes1.1.2/18-054913.02.2018EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
COM(2017) 536 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority); Regulation (EU) No 1094/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority); Regulation (EU) No 1095/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority); Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds; Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds; Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments; Regulation (EU) 2015/760 on European long-term investment funds; Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds; and Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market6.1.1/17-3479COM(2017) 536; 2017/0230 (COD); 2017/0230(COD)12.02.2018EsitatudEL eelnõu
COM(2017) 482 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European citizens’ initiative1.1.1/17-3348COM(2017) 482; 2017/0220 (COD); 2017/0220(COD)12.02.2018EsitatudEL eelnõu