Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmineSOM/17-15001.2-2/14928.12.201724.01.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti julgeolekupoliitika alusedRK/17-001916-0219809.01.201727.01.2017LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemiselRK/15-130515-0179121.10.201604.11.2016LõppenudMuu toimik
„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020KEM/16-089808.08.201629.08.2016LõppenudArengukava eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Sotsiaalkaitseministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 58 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" muutmineSOM/18-09571.2-2/97-121.09.201805.10.2018TeostamiselKäskkirja eelnõu
Eesti seisukohad mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse ja sellise vastutuse kindlustamise kohustuse täitmise kohta direktiivi muutmineRAM/18-093719.09.201827.09.2018TeostamiselMuu toimik
Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 211 „Politsei poolt valvatavad objektid“ muutmineSIM/18-09181-6/1676-111.09.201802.10.2018TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seadusSOM/18-09091.2-2/9410.09.201817.09.2018LõppenudSeaduseelnõu
Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 “Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmineSOM/18-08711.2-2/90-124.08.201803.09.2018LõppenudMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamine)KEM/18-086924.08.201803.09.2018LõppenudSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Kallukse maastikukaitseala kaitse-eeskiriKEM/18-067721.09.2018EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse, kalandusturu korraldamise seaduse, perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (687 SE)RIIGIKOGU/18-092918.09.2018EsitatudSeaduseelnõu
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (689 SE)RIIGIKOGU/18-092818.09.2018EsitatudSeaduseelnõu
COM(2018) 380 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Globalisation Adjustment Fund (EGF)18.9/18-2003COM(2018) 380; 2018/0202 (COD); 2018/0202(COD)11.09.2018EsitatudEL eelnõu
Represseeritu või represseerituga võrdsustatud isiku isikuandmeid avaldama pädeva haldusorgani määramineJUM/18-05158-1/370418.07.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruanne seisuga 30.06.2018RAM/18-079718.07.2018EsitatudMuu toimik