Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Rahvatervise seadusSOM/17-07721.2-2/7615.12.201723.01.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Kaitseväe korralduse seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse, lennundusseaduse ja riigikaitseseaduse muutmise seadus (riigikaitse arengukava 2017-2022 rakendamine)KAM/17-11995-1/17/466115.12.201704.01.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Kohtute seaduse muutmise seadusJUM/17-14798-1/879415.12.201716.01.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusJUM/17-14778-1/879715.12.201715.01.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Rahandusministri 27. septembri 2015. a määruse nr 33 «Perioodi 2014–2020 tehnilise abina toetuse andmise tingimused» muutmineRAM/17-147214.12.201703.01.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
veterinaarseaduse eelnõu ning toiduseaduse ja söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusMEM/17-14111.4-1/224704.12.201704.01.2018TeostamiselMuu toimik

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Töötasu alammäära kehtestamineSOM/17-14361.2-2/13615.12.2017EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõuMKM/16-06012-2/13-00418/03115.12.2017EsitatudSeaduseelnõu
Eesti Vabariigi ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahelise andmete ja infosüsteemide majutamise kokkuleppe ratifitseerimise seadusMKM/17-12392-2/17-0682/17-896708.12.2017EsitatudSeaduseelnõu
Karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (561 SE)RIIGIKOGU/17-144108.12.2017EsitatudSeaduseelnõu
COM(2015) 240 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION9.6.1/15-1712COM(2015) 240; 06.12.2017EsitatudEL eelnõu
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu välis- ja arenguministrite kohtumisel 11. detsembri 2017. aasta istungil ning informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta3.1.2/17-477705.12.2017EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu