Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KUM. Kultuuriministeerium»

Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-1228Liik: Käskkirja eelnõuVastutaja: KultuuriministeeriumKontaktisik: Eduard Odinets

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

    1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

    • Laadi alla
    • Edasta e-postiga
    • Lõppenud
    Algatatud:05.09.2014 13:44
    Tähtaeg:28.09.2014 23:59
    Pealkiri:Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused
    Asutus:Kultuuriministeerium
    Valdkond:Integratsioon
    Algataja:Terje Viertek
    Kirjeldus:
    Eelnõu eesmärk on kehtestada toetuse andmise tingimused ja kord, määrata toetatavate tegevuste elluviija ja partnerid, kirjeldada toetatavaid tegevusi, nende eesmärki, sihtrühma, ajakava, eelarvet, sihttasemeid, seoseid arengukavadega ja mõju läbivatele teemadele. Samuti kehtestab eelnõu abikõlblikkuse perioodi, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse väljamaksmise, finantskorrektsioonide tegemise ja aruandluse korra ning sätestab elluviija ja partnerite kohustused ja muud toetatavate tegevuste elluviimiseks vajalikud tingimused.
    Sisu:
    Käskkirja eelnõu (edaspidi eelnõu) kehtestab Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused ja korra toetuse andmisel rakendusasutuse tegevusteks perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 16 lõike 1 alusel.

    Konsulteeritavad dokumendid

    Ava14-1228/01
    05.09.2014 12:28
    Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused

    Konsultatsioon osalusveebis

    Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

    Avalikud kommentaarid Abiinfo

    Abiinfo

    Sulge

    Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

    Ei ole esitatud

    Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

    Tagasi

    Kõik selle toimiku dokumendid