Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KEM. Keskkonnaministeerium»

„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 16-0898Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: KeskkonnaministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.08.2016 10:10
  Tähtaeg:29.08.2016 23:59
  Pealkiri:„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020
  Asutus:Keskkonnaministeerium
  Valdkond:Keskkond
  Algataja:Juta Laul
  Kirjeldus:
  Arengukavas kirjeldatakse kliimamuutustega kohanemise valdkonna olulisemaid probleeme, kliimastsenaariumite põhjal Eesti tuleviku kliimat ja kliimamuutuste mõjusid kaheksas prioriteetses valdkonnas. Arengukavas esitatakse tegevusraamistik, mille alusel vähendatakse Eesti riigi haavatavust kliimamuutuste mõju suhtes. Arengukava koostati, tuginedes põhjalikele uuringutele, mille käigus selgitati välja kohanemismeetmed, mida tuleb võtta lühikeses
  ajavaates (kuni aastani 2030) kui ka pikaajalises perspektiivis (kuni 2050 ja 2100). Arengukava eesmärkide saavutamist toetab arengukava elluviimiseks koostatud rakendusplaan.
  Sisu:
  Arengukava üldeesmärk on suurendada riigi, regionaalse ja kohaliku tasandi valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks. Arengukava elluviimise tulemusena paraneb Eesti riigi valmisolek ja suutlikkus kliimamuutustega toimetulekuks kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasemel ning selgitatakse välja kliimamuutustele kõige haavatavamad valdkonnad. Arengukavaga planeeritakse ja juhitakse kliimamuutuste mõjuga kohanemise valdkonda terviklikult ühe strateegiadokumendi kaudu ning koondatakse ja ühtlustatakse kliimamuutuste mõjuga kohanemise käsitlust.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava16-0898/01
  08.08.2016 09:51
  „Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Arengukava esitamine Riigikogule)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  6 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid