Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 16-0782Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:01.07.2016 15:02
  Tähtaeg:08.08.2016 23:59
  Märkused:
  Pikendus MKM palvel

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava16-0782/01
  01.07.2016 14:57
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Vastatud: 22.07.2016 07:28Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Vastatud: 19.07.2016 14:48Kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Vastatud: 17.08.2016 14:55Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 08.08.2016 23:59Vastatud: 13.07.2016 09:59Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 08.08.2016 23:59Vastatud: 22.07.2016 11:40

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Kaubandus-Tööstuskoja arvamus tsiviilkohtumenetluse seadustiku muudatuste kohtaKristina Jerjomina22.07.2016 12:13

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.04.2018 15:44
  Tähtaeg:25.04.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava16-0782/07
  04.04.2018 15:41
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Vastatud: 23.04.2018 16:37Kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 25.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 25.04.2018 23:59Vastatud: 25.04.2018 14:21

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.10.2018 14:41
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:TsMS ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmine (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talitus. Eelnõu seadusena rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevuste, eeldatavate kulude ja tulude osa on koostanud Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna tolleaegne kohtute talituse nõunik Maret Saanküll (maret.saankyll@just.ee; 680 3125) ja kohtute talituse analüütik Külli Luha (kylli.luha@just.ee; 680 3110). Eelnõu koostamisse andis olulise panuse advokaadibüroo LEADELL Pilv partner vandeadvokaat Pirkka-Marja Põldvere. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu menetluses tehtud otsuste tunnustamist ja täitmist puudutava sätte väljatöötamisel on tehtud koostööd Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtu nõukogu esimehe Asko Pohlaga. Eelnõu seletuskirja mõjude analüüsi osa on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Joel Kook (joel.kook@just.ee, 620 8248).
  Dokumendi allkirjastaja:Urmas Reinsalu, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0782/09
  29.10.2018 14:33
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:08.11.2018 12:40
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0782/10
  08.11.2018 12:38
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava16-0782/01
  01.07.2016 14:57
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0782/02
  13.07.2016 09:59
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0782/03
  19.07.2016 14:48
  SiM-i ettepanekud, Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0782/04
  22.07.2016 07:28
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0782/05
  22.07.2016 11:40
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0782/06
  17.08.2016 14:55
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0782/07
  04.04.2018 15:41
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0782/08
  25.04.2018 14:19
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0782/09
  29.10.2018 14:33
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0782/10
  08.11.2018 12:38
  Seaduseelnõu algatamine