Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Hädaolukorra seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-1452Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Marion Ross, marion.ross@siseministeerium.ee, 6125214

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:22.10.2015 11:28
  Tähtaeg:12.11.2015 23:59
  Pealkiri:Hädaolukorra seaduse eelnõu
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Žanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Siseministeerium esitab avalikuks konsultatsiooniks uue hädaolukorra seaduse eelnõu. 
  Eelnõu kohta oodatakse kommentaare ja ettepanekuid 12. novembriks
  Sisu:
  .2009. aasta juulis jõustus HOS, millega uuendati oluliselt kriisireguleerimisvaldkonna õigusraamistikku. Seni kehtinud hädaolukorraks valmisoleku seadus ja eriolukorra seadus liideti üheks seaduseks ning muudeti oluliselt kriisireguleerimisvaldkonna senist loogikat ja ülesehitust. 
  
  2011. aastal alustas Siseministeerium HOS-iga seotud probleemide analüüsimist, eesmärk oli hinnata, kuidas on see seadus rakendunud. Siseministeerium tellis 2013. ja 2014. aastal advokaadibüroolt SORAINEN kaks kriisireguleerimisvaldkonna õiguslikku analüüsi, et kriisireguleerimise korraldust riigis põhjalikumalt analüüsida. Analüüside keskmes oli kriisireguleerimise kui horisontaalse valdkonna korraldamise ja hädaolukorra lahendamise juhtimise põhimõtted ning hädaolukorra ja eriolukorra eristamise vajalikkus. 2014. aasta mais saadeti kooskõlastamisele hädaolukorra seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse väljatöötamise kavatsus (edaspidi VTK), mis käsitles järgmisi teemasid:
  •	poolte vastutuse ja pädevuse täpsustamine kriisireguleerimisvaldkonnas, 
  •	hädaolukorra termini selgemaks muutmine,
  •	eriolukorra juhi õiguste suurendamine,
  •	elutähtsate teenuste regulatsiooni korrastamine,
  •	riigi tegevusvaru korraldamise põhimõtete täpsustamine ja
  •	suure rünnakuriskiga objektide kaitse korraldamine.
  
  Hädaolukorra seaduse eelnõu (edaspidi eelnõu) on koostatud VTK-s kirjeldatud probleemide lahendamiseks, kuigi näiteks suure rünnakuriskiga objektide kaitse regulatsiooniga seotud küsimused lahendati RiKS-i menetlemise käigus. Eelnõuga lahendatakse ka muud probleemid, mida VTK-s otsesõnu ei nimetatud, kuid millele on tähelepanu juhtinud kriisireguleerimisega tegelevad asutused või mis ilmnesid 2015. aasta aprillis-mais toimunud üleriigilisel kriisireguleerimisõppusel CONEX . Kuna probleemide lahendamiseks on kehtivat seadust vaja muuta suures mahus, on välja töötatud HOS-i uus terviktekst.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava15-1452/01
  16.10.2015 14:05
  Hädaolukorra seadus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid