Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 9. Justiits- ja siseküsimused (Justice and Home Affairs)»Allsari: 9.6. Seaduslik ja ebaseaduslik ränne (Migration)»All-allsari: 9.6.1. Seaduslik ja ebaseaduslik ränne (Migration)»

COM(2015) 240 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-1712Liik: EL eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:27.05.2015 15:50
  Tähtaeg:03.06.2015 23:59
  Pealkiri:Eesti seisukohad Euroopa rände tegevuskava teatise kohta
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Euroopa Liit
  Algataja:Zanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Siseministeerium esitab avalikuks konsultatsiooniks esialgsed Eesti seisukohad Euroopa rände tegevuskava teatise kohta.
  Sisu:
  Euroopa Komisjon avalikustas 13.mail 2015.a Euroopa rände tegevuskava teatise, mis seab eesmärgiks luua Euroopa Liidu tasandil süsteemne ja terviklik lähenemine rändele, koondades eri meetmed Vahemere kriisiolukorra vahetuks lahendamiseks ning rände paremaks haldamiseks keskpikas ja pikas perspektiivis. Siseministeerium on teiste ministeeriumide ja Riigikantseleiga konsulteerides välja töötamas seisukohti rände tegevuskava teatises välja toodud eri ettepanekute kohta. 
  Euroopa rände tegevuskava teatise puhul on tegemist dokumendiga, mille pinnalt koostatakse konkreetsemad ettepanekud seadusandlike algatuste osas ning planeeritakse Euroopa Liidu rändepoliitika edasised tegevused ja meetmed. Juhime tähelepanu, et Euroopa Komisjoni konkreetsemate ettepanekute osas on võimalik eraldi arvamust avaldada (nt käivitatakse sinise kaardi direktiivi osas avalik konsultatsioon). 
  Mitmed Euroopa rände tegevuskava teatises väljatoodud meetmed on kooskõlas juba varasemate Vabariigi Valitsuse kinnitatud positsioonidega (15.05.2014 seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Avatud ja turvalise Euroopa muutumine tõelisuseks“ kohta). Samas sisaldab teatis ettepanekuid uute oluliste algatuste osas, mis tingivad vajaduse Eesti raamseisukohtade täpsustamiseks ja täiendamiseks.
  Eesti seisukohtade kujundamiseks Euroopa rände tegevuskava teatises esitatud ettepanekute osas kutsume teid kaasa mõtlema Euroopa rändepoliitika teemadel. Selleks oleme ette valmistanud esialgsed Eesti seisukohad, mille osas ootame konkreetseid ettepanekuid hiljemalt 3. juuniks 2015.a.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava15-1712/05
  27.05.2015 15:45
  Eesti seisukohad Euroopa rände tegevuskava teatise kohta

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  6 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  7 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  8 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  9 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  10 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  11 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  12 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid