Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Tuleohutuse seaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-1407Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Mari Tikan 6125142, Kadi Tisler 6125214

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:01.12.2017 10:38
  Tähtaeg:02.01.2018 23:59
  Märkused:
  MKM, JUM, KAM, KEM, RAM,SOM

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1407/01
  01.12.2017 10:32
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 02.01.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 02.01.2018 23:59Vastatud: 03.01.2018 10:15Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 02.01.2018 23:59Vastatud: 27.12.2017 12:41Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 02.01.2018 23:59Vastatud: 03.01.2018 15:35Mitte kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 02.01.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 02.01.2018 23:59Vastatud: 03.01.2018 16:56Kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 02.01.2018 23:59Vastatud: 28.12.2017 16:32Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 02.01.2018 23:59Vastatud: 02.01.2018 17:10Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:13.12.2018 11:11
  Tähtaeg:17.01.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1407/07
  13.12.2018 11:05
  Tuleohutuse seaduse, looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Vastatud: 22.01.2019 10:42Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Vastatud: 18.01.2019 13:26Mitte kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Vastatud: 09.05.2019 10:27Mitte kooskõlastatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Vastatud: 06.02.2019 08:31Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Vastatud: 06.02.2019 11:08Mitte kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Vastatud: 24.01.2019 07:44Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 17.01.2019 23:59Vastatud: 15.01.2019 09:33Kooskõlastatud
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 17.01.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 17.01.2019 23:59Vastatud: 21.01.2019 14:50Mitte kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:28.06.2019 15:13
  Tähtaeg:26.07.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1407/15
  28.06.2019 15:08
  Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 26.07.2019 23:59Vastatud: 02.08.2019 11:29Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.11.2019 14:19
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna nõunik Mari Tikan (mari.tikan@siseministeerium.ee, tel 612 5142). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna õigusnõunik Kadi Parmas (kadi.parmas@siseministeerium.ee, tel 612 5214) ja õigusosakonna õigusnõunik Ragnar Kass (ragnar.kass@siseministeerium.ee, tel 612 5230). Eelnõu ja seletuskirja § 6 on koostanud Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturuosakonna toote ohutuse ja tarbijakaitse talituse nõunik Merike Ring (merike.ring@mkm.ee, tel 625 6472). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Airi Kapanen (airi.kapanen@siseministeerium.ee, tel 612 5241).
  Dokumendi allkirjastaja:Mart Helme, Siseministeerium
  Edastaja:Žanna Arhipova, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1407/17
  29.11.2019 14:14
  VV istungile - Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:12.12.2019 14:19
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1407/18
  12.12.2019 14:17
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-1407/01
  01.12.2017 10:32
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/02
  27.12.2017 12:41
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/03
  28.12.2017 16:32
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/04
  02.01.2018 17:10
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/05
  03.01.2018 10:15
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/06
  03.01.2018 15:35
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/07
  13.12.2018 11:05
  Tuleohutuse seaduse, looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu
  Ava17-1407/08
  18.01.2019 13:26
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/09
  21.01.2019 14:50
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/10
  22.01.2019 10:42
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/11
  24.01.2019 07:44
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/12
  06.02.2019 08:31
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/13
  06.02.2019 11:08
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/14
  09.05.2019 10:27
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/15
  28.06.2019 15:08
  Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava17-1407/16
  02.08.2019 11:29
  Tuleohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Ava17-1407/17
  29.11.2019 14:14
  VV istungile - Tuleohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
  Ava17-1407/18
  12.12.2019 14:17
  Seaduseelnõu algatamine