Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

"Küberjulgeoleku strateegia 2014-2017" koostamise ettepanek

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-1624Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Helena Raud, 639 7649

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:25.01.2013 11:19
  Tähtaeg:04.02.2013 23:59
  Pealkiri:Küberjulgeoleku strateegia 2014-2017 koostamise ettepanek
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:IT ja infoühiskond
  Algataja:Mariko Männa
  Kirjeldus:
  Vaatamata kasvavatele ja kiiresti muutuvatele ohtudele küberruumis on küberruum jätkuvalt majanduskasvu ja areneva ühiskonna eelduseks.
  Strateegia annab võimaluse sõnastada Eesti riigi eesmärgid info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise turvalisuse tagamisel ja vahendid ning viisid nende eesmärkideni jõudmiseks. Strateegia laiapõhjalisus, riigiasutuste, ettevõtjate ning kolmanda sektori kaasamine nende eesmärkide täitmisele on võimalik vaid juhul, kui need eesmärgid on välja töötatud koostöös, selgelt sõnastatud ja omavahel haakuvad ning lähtuvad ühiskonnas toimuvatest reaalsetest protsessidest.
  Sisu:
  1) Strateegia sätestab info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud riskide tundmise, haldamise ning maandamise üldised riiklikud eesmärgid ning viisid ja vahendid nende eesmärkide saavutamiseks. 
  2) Strateegia kohaselt peab ühiskond aktsepteerima info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud riskide olemasolu, olema nendest teadlik ning haldama ja maandama neid teadmuspõhiselt.
  3) Strateegia seab üheks eesmärgiks Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmise, efektiivse riigivalitsemise ja majandusliku arengu stimuleerimise just info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste riskide parema tundmise kaudu. 
  4) Tehnoloogia ja selle rakendamisega seotud riskide uurimine võimaldab riske tunda ja täpsemalt hallata ning vältida teadmiste puudumisest või eelarvamustest tingitud hirmu uute tehnoloogiate rakendamise ees. Selleks on aga hädavajalik kogu ühiskonna IKT alaste teadmiste tõstmine, vastava hariduse ja teadustöö koordineeritud arendamine.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-1624/06
  25.01.2013 11:14
  "Küberjulgeoleku strateegia 2014-2017" koostamise ettepanek

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid