Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

20-0031Töötervishoiu ja tööohutuse seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus (tööelu infosüsteemi arendamine)SeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel13.01.2020
20-0015Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud08.01.2020
20-0011Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 10. detsembri 2014. a käskkirja nr 228 „Tugiteenus vanglast vabanejatele“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud08.01.2020
19-1337Tervise- ja tööministri 21. aprilli 2018. a määruse nr 17 „Sotsiaalministeeriumi korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud23.12.2019
19-1145Meditsiiniseadme seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel20.12.2019
19-1068Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud19.12.2019
19-1296Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud13.12.2019
19-1293Puhkuseõiguse laiendamise analüüs ja ettepanekudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud13.12.2019
19-1292Tervise- ja tööministri töövõime hindamisega seonduvate määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud13.12.2019
19-0956Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud13.12.2019
19-0702Ravimiseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud12.12.2019
19-1224Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud12.12.2019
19-1253Töötasu alammäära kehtestamineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud11.12.2019
19-1262Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud09.12.2019
19-1230Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud02.12.2019
19-1225Tervise- ja tööministri 6. märtsi 2019. a määruse nr 14 „Haigekassa andmekogu pidamise põhimäärus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud29.11.2019
19-1137Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud28.11.2019
19-1222Sotsiaalkaitseministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 58 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud28.11.2019
19-1221Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud28.11.2019
19-1220Tervise- ja tööministri ning sotsiaalministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud28.11.2019
19-1218Residentuuri raamnõuded ja korraldamise tingimusedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud28.11.2019
19-1219Arst-residendi tööjõukulu arvutamise ja residentuuri baasasutusele hüvitamise alusedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud28.11.2019
19-1214Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud27.11.2019
19-1190Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.11.2019
19-1177Sotsiaalkaitseministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud19.11.2019