Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

21-0033Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud13.01.2021
21-0011Eesti Töötukassa nõukogu liikme tagasi kutsumineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud13.01.2021
21-0032Eesti Haigekassa reservkapitali kasutusele võtmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud13.01.2021
20-1220Avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel31.12.2020
20-1612Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 „Tööhõiveprogramm 2021–2023” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud30.12.2020
20-1606Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaarja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud30.12.2020
20-1604Sotsiaalkaitseministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 58 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud29.12.2020
20-1603Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud29.12.2020
20-1591Avatud taotlusvooru „Nutikad lahendused noorsootöös“ elluviimiseks toetuse andmise tingimuste ja korra kinnitamineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud23.12.2020
20-1088Eesti Vabariigi ja Moldova Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu muutmise protokolli eelnõu heakskiitmine ja allakirjutamiseks volituse andmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud21.12.2020
20-1574Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmisegaVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel21.12.2020
20-1302Sotsiaalkaitseministri 27.02.2015 käskkirja nr 34 „Enim puudust kannatavatele inimestele toiduabi ostmise ja jagamise tingimuste kinnitamine“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud17.12.2020
20-1565Ministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud17.12.2020
20-1533Sotsiaalministri määruste muutmine seoses SA Eesti Akrediteerimiskeskus tegevuse lõpetamisegaMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud14.12.2020
20-1402Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 261 „Euroopa ühenduste institutsioonide ametnike pensioniõigustele vastavate rahaliste vahendite arvutamise ja nende summade Eesti pensionisüsteemi või Euroopa ühenduste institutsioonide pensioniskeemi alusel laekumise ja nende üle arvestuse pidamise kord” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud11.12.2020
20-1435Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud11.12.2020
20-0850Sotsiaalhoolekande seaduse, perehüvitiste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud03.12.2020
20-1368Vabariigi Valitsuse 24. oktoobri 2013. a korralduse nr 456 „Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu koosseisu kinnitamine“ muutmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud03.12.2020
20-1463Vabariigi Valitsuse 24. märtsi 2016. a korralduse nr 108 „Volituste andmine Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite taotlemiseks ja haldamiseks“ muutmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud30.11.2020
20-1461Tervise- ja tööministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud30.11.2020
20-1460Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmise kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud30.11.2020
20-1459Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 „Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud30.11.2020
20-1372Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantava 2021. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud26.11.2020
20-1436Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.11.2020
20-1430Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 „Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud23.11.2020