Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

18-0408Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud24.04.2018
18-0407Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud24.04.2018
18-0404Töölepingu seaduse § 48 täiendamise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel24.04.2018
18-0387Tervise- ja tööministri 4. detsembri 2014. a käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineTeostamisel20.04.2018
17-0909Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel20.04.2018
18-0185Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud18.04.2018
18-0371Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnasMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel16.04.2018
17-1392Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud13.04.2018
18-0345Uute psühhoaktiivsete ainete varajase hoiatuse infosüsteemi põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel11.04.2018
18-0344Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määruse nr 53 „Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel11.04.2018
18-0343Sotsiaalministri 29. septembri 2010. a määruse nr 64 „Isikukaitsevahendi ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ kehtetuks tunnistamineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel11.04.2018
18-0342Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud10.04.2018
17-1419Riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud06.04.2018
18-0327Tervise- ja tööministri 18.03.2015 määruse nr 12 „Raku-, koe- ja elundidoonori valimise kriteeriumid, rakkude, kudede või elundi annetamist välistavate asjaolude loetelu, doonorile ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.04.2018
18-0318Soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud02.04.2018
18-0315Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud02.04.2018
18-0316Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud02.04.2018
18-0306Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud28.03.2018
18-0193Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 „Haiglavõrgu arengukava“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud28.03.2018
18-0264Eesti Töötukassa nõukogu liikme nimetamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud28.03.2018
17-1404"Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ rakendusplaani 2013–2016 perioodi 2015–2016 täitmise aruanneMuu toimikEsitamineEsitatud21.03.2018
18-0272Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.03.2018
18-0271Sotsiaalministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.03.2018
18-0265Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmineSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud19.03.2018
17-1500Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud19.03.2018