Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

19-0186Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele andmeteleMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel22.02.2019
17-0909Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuTeavitamineTeostamisel21.02.2019
19-0170Sotsiaalkaitseministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel20.02.2019
19-0167Raseduse infosüsteemi põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel19.02.2019
19-0140Riikliku pensioni 2019. aasta indeksi väärtuse kinnitamineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud19.02.2019
19-0164Haigekassa andmekogu pidamise põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel18.02.2019
19-0163„Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas“ toetuse andmise tingimusedKäskkirja eelnõuKooskõlastamineTeostamisel18.02.2019
19-0151Geenivaramu volitatud töötlejale esitatavad nõudedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud13.02.2019
19-0150Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 21. juuli 2015. a käskkirja nr 115 „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineTeostamisel13.02.2019
19-0149Vee terviseohutuse infosüsteemi põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud13.02.2019
19-0148Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadusega seotud valdkonna eest vastutava ministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud13.02.2019
19-0143Sotsiaalkaitseministri 23. mai 2018. a määruse nr 26 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel12.02.2019
19-0124Personaalmeditsiini rakendamine EestisKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.02.2019
19-0118Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Eesti Haigekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodidMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.02.2019
19-0117Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.02.2019
19-0090Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud30.01.2019
18-1379„Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“ heakskiitmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud30.01.2019
19-0074Töötuskindlustuse andmekogu põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.01.2019
19-0073Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri pidamise põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.01.2019
19-0062Tervishoiutöötajate riikliku registri põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.01.2019
19-0061Tervishoiuteenuse osutamise tegevuslubade riikliku registri põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud21.01.2019
19-0050Enim puudust kannatavatele inimestele toiduannetuste kogumise ja jagamise tingimusedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud16.01.2019
18-1295Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi sotsiaalkindlustuslepingu ratifitseerimise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud10.01.2019
19-0026Sotsiaalkaitseministri 29. aprilli 2016. a määruse nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ja esitamise kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud09.01.2019
19-0024Ravimiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud09.01.2019