Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

19-0460Puudega isiku kaardile ja pensionitunnistusele kantavate andmete loetelu ning kaardi väljastamise kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel22.05.2019
19-0435Sotsiaalkaitseministri 15. detsembri 2014. a käskkirja nr 232 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine” muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineTeostamisel14.05.2019
19-0432Vabariigi Valitsuse 26. septembri 2002. a määruse nr 308 „Haiguste loetelu, mille ravimiseks või kergendamiseks mõeldud ravim kantakse piirhinna või hinnakokkuleppe olemasolu korral ravimite loetellu soodustuse protsendiga 100 või 75“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel14.05.2019
19-0419Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud09.05.2019
19-0418Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud09.05.2019
19-0398Riikliku HIV tegevuskava aastateks 2017-2025 aruanne 2017-2018Muu toimikKooskõlastamineLõppenud06.05.2019
18-0964Tubakaseaduse ja alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud03.05.2019
19-0382Surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud26.04.2019
19-0357Sotsiaalse rehabilitatsiooni pakkumine töövõimereformi sihtrühmale ning raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lasteleKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud17.04.2019
19-0351Sotsiaalministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud12.04.2019
19-0340Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud10.04.2019
18-1021Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud10.04.2019
19-0242Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisegaVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud03.04.2019
19-0320Tubakaseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud03.04.2019
19-0221Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 3 „Eesti Haigekassa põhikiri“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud20.03.2019
19-0239Geenidoonoriks saamise nõusoleku vorm ning selle täitmise ja säilitamise kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud08.03.2019
19-0198Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantud 2018. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse kinnitamineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud07.03.2019
19-0230Sotsiaalministri määruste muutmine seoses Terviseameti struktuuriüksuste ümberkorraldamisegaMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud06.03.2019
19-0229Tervise- ja tööministri 8. mai 2018. a määruse nr 20 „Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud06.03.2019
19-0190Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loeteluVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud05.03.2019
19-0117Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud05.03.2019
19-0204Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.02.2019
19-0203Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.02.2019
19-0202Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 “Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.02.2019
19-0201Euroopa tööturuasutuste võrgustiku liikmeks ja partneriks vastuvõtmise ning koostöö tingimused ja kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.02.2019