Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

19-0574Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2014. aasta muudatuste ratifitseerimise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud12.09.2019
19-0908Tervisekaitsenõuded mineraalveele ja allikaveele1Ministri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel12.09.2019
19-0881Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid1Ministri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel05.09.2019
19-0677Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2016. a määruse nr 130 „Tööhõiveprogramm 2017–2020“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud04.09.2019
19-0814Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2020–2023Vabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud04.09.2019
19-0815Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2020. aastalVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud04.09.2019
19-0866Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud02.09.2019
19-0847Sotsiaalkaitseministri 20. detsembri 2017. a määruse nr 65 „Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta kalendriaastas ning nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud28.08.2019
19-0832Tartu Ülikooli seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud22.08.2019
19-0830Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.08.2019
19-0829Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 „Eesti Haigekassa ravimite loetelu” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.08.2019
19-0828Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 57 „Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.08.2019
19-0827Sotsiaalkaitseministri 6. novembri 2018. a käskkirja nr 85 „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.08.2019
19-0826Sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjoni moodustamineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.08.2019
19-0816Välisriigis kvalifikatsiooni omandanud tervishoiutöötajale vastavuseksami koostamise, korraldamise ja hindamise kord ning tasu suurusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud16.08.2019
19-0806„Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“ toetuse andmise tingimusedKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud13.08.2019
19-0805Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud13.08.2019
19-0340Meretöö seaduse ja meresõiduohutuse seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud08.08.2019
18-1021Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud07.08.2019
19-0788Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.08.2019
19-0783Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud02.08.2019
19-0568Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni koodeksi 2016. aasta muudatuste heakskiitmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud30.07.2019
19-0747"Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030“ heakskiitmineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud23.07.2019
19-0706Uuringueetika komitee moodustamine, selle töökord, liikmete arv ja määramise kord ning uuringu taotluse läbivaatamise tasuMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud10.07.2019
19-0704Sotsiaalministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud10.07.2019