Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

18-0860Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2019–2022Vabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel15.08.2018
18-0859Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2019. aastalVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel15.08.2018
18-0749Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 137 „Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud09.08.2018
18-0770Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2000. a määruse nr 447 „Eesti Haigekassa nõukogu liikmete tasustamise kord“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud08.08.2018
18-0752Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 3 „Eesti Haigekassa põhikiri“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud07.08.2018
18-0813Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineTeostamisel26.07.2018
18-0795Eesti Haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud17.07.2018
18-0768Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 10.05.2018 käskkirja nr 46 "Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 14.11.2014 käskkirjaga nr 207 "Töövõime süsteemi toetavad tegevused" kinnitatud toetuse andmise tingimuste 2018. aasta tegevuste kirjelduse ja eelarve kinnitamine“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud10.07.2018
18-0767Tööõnnetuskindlustuse väljatöötamise kavatsusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel10.07.2018
18-0766Töölepingu seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel10.07.2018
18-0760Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu eelnõu heakskiitmineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud06.07.2018
18-0639Loa andmine koeproovide säilitamiseks ja uurimiseks väljaspool Eesti Vabariigi territooriumiKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud04.07.2018
18-0631Loa andmine koeproovide säilitamiseks ja uurimiseks väljaspool Eesti Vabariigi territooriumiKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud04.07.2018
18-0630Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kordVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud04.07.2018
18-0717Sotsiaalministri 18. septembri 2008. a määruse nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.06.2018
18-0716Meditsiinikiirituse protseduuride kiirgusohutusnõuded, meditsiinikiirituse protseduuride kliinilise auditi nõuded ning diagnostilised referentsväärtused ja nende määramise nõuded1Ministri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.06.2018
18-0698Surma põhjuste registri põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.06.2018
18-0686Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 14. novembri 2014. a käskkirja nr 207 „Töövõime süsteemi toetavad tegevused“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.06.2018
18-0685Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 3. detsembri 2014. a käskkirja nr 219 „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.06.2018
18-0682Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruse nr 62 „Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.06.2018
18-0574Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud20.06.2018
18-0655Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud18.06.2018
18-0620Perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud12.06.2018
18-0318Soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud11.06.2018
18-0580Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.06.2018