Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: SOM. Sotsiaalministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

18-1186Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud19.11.2018
18-0971Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustega seosesVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud16.11.2018
18-1175Sotsiaalministri 7. detsembri 2012. a määruse nr 51 „Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel15.11.2018
18-1168Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 70 „Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise kord ja nõuded“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel13.11.2018
18-1022Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud13.11.2018
18-0964Tubakaseaduse ja alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel07.11.2018
18-1146Kiirabibrigaadi koosseisu ja varustuse nõuded ning tööjuhendMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel07.11.2018
18-1137Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantava 2019. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.11.2018
18-1134Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu maksimaalse suuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalse maksumuse õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja korra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.11.2018
18-1132Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.11.2018
18-1129Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud02.11.2018
18-1128Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud02.11.2018
18-1119Sotsiaalministri ning tervise- ja tööministri käskkirjade muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud01.11.2018
18-1115Sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud31.10.2018
18-1111Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korralduse nr 301 „Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused” investeeringute kava kinnitamine“ muutmineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud31.10.2018
18-1086Kiirabi, haiglate, päästeasutuste, politsei ja Terviseameti kiirabialase koostöö kordVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.10.2018
18-0760Eesti Vabariigi ja Valgevene Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu eelnõu heakskiitmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud22.10.2018
18-1067Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a. määruse nr 24 „Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord“ ja sotsiaalministri 18. veebruari 2005. a. määruse nr 30 „Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud18.10.2018
18-1066Piiriülese andmevahetusplatvormi vahendusel töödeldavate andmete koosseis, andmevahetuse korraldus ning logide säilitamise tähtaegMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud18.10.2018
18-1055Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutusesMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud16.10.2018
18-0813Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud11.10.2018
18-1021Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud03.10.2018
18-1020Tervise- ja tööministri 25. novembri 2014. a käskkirja nr 210 „Karjäärinõustamise kättesaadavuse suurendamine“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.10.2018
18-0868Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikTeavitamineTeostamisel02.10.2018
18-0727Ravimiseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud27.09.2018