Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-1031Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:14.07.2015 14:11
  Tähtaeg:13.08.2015 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava15-1031/01
  14.07.2015 14:08
  Perekonnaseaduse (PKS) muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (Rooma III)

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Vastatud: 14.08.2015 07:29Kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 13.08.2015 23:59Vastatud: 13.08.2015 09:48Kooskõlastatud märkustega
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 13.08.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Vastatud: 15.07.2015 10:43Kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 13.08.2015 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 13.08.2015 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:30.09.2015 09:00
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Susann Liin (susann.liin@just.ee, 620 8244). Eelnõu koostamisse on olulise panuse andnud ka Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus (indrek.niklus@just.ee, 620 8210) ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise eraõiguse lektor ja Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik Maarja Torga. Seletuskirja mõjude analüüsi osa on koostanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Uku-Mats Peedosk (uku-mats.peedosk@just.ee, 620 8187). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse nõunik Taima Kiisverk (taima.kiisverk@just.ee, 620 8181). Eelnõu ja seletuskirja on Vabariigi Valitsusele esitamiseks ette valmistanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Andra Salk (andra.salk@just.ee, 620 8244).
  Dokumendi allkirjastaja:Urmas Reinsalu, Justiitsministeerium
  Edastaja:Teele Sihtmäe, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava15-1031/04
  30.09.2015 08:54
  Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

  3 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.10.2015 12:20
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava15-1031/05
  15.10.2015 12:18
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid