Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-1500Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:28.12.2017 14:42
  Tähtaeg:24.01.2018 23:59
  Pealkiri:Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine
  Asutus:Sotsiaalministeerium
  Valdkond:Tervis
  Algataja:Mall Hiet
  Kirjeldus:
  Rahvastiku tervise arengukava
  Sisu:
  Rahvastiku tervise arengukava eesmärk on pikendada Eesti inimeste eeldatavat ja tervena elatud eluiga, toetada inimeste tervena elamist ja vähendada ebavõrdsust tervises.
  Eesmärgi saavutamisel on olulised järgnevad aspektid:
  	tervis igas poliitikas põhimõtte juurutamine ja rakendamine;
  	terviseriskide ja riskikäitumise käsitlemine haiguste ja valdkondade üleselt;
  	ebavõrduse vähendamine tervises – riskirühmade (erinevad sotsiaal-demograafilised grupid) määratlemine ja riskirühmadele suunatud tõenduspõhised ennetustegevused;
  	paikkonna tasandil toimuva tõenduspõhise ennetustegevuse toetamine, selleks vajalike ressursside tagamine;
  	inimeste tervist toetava elukeskkonna loomine (kaasa arvatud regulatiivsed meetmed);
  	inimese võimestamine nii hea tervise säilitamisel kui ka haigustega toimetulekul;
  	kvaliteetsed, kättesaadavad ja integreeritud tervishoiuteenused.
  
  Järgnevalt on kirjeldatud võimalikke uue arengukava eesmärke.
  Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eesmärgid 
   
  Allikas: joonis on koostatud Inglismaa rahvatervise tulemite raamistiku põhjal

  Konsulteeritavad dokumendid

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid