Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-0015Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Marten Lauri (nõunik, Regionaalhalduse osakond, marten.lauri@siseministeerium.ee, 6125191)

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:08.01.2015 10:00
  Tähtaeg:16.01.2015 23:59
  Pealkiri:Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Zanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Vabariigi Valitsuse korralduse „“Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine“ eelnõu aluseks on riigieelarve seaduse § 20 lõige 2. 
  
  Vabariigi Valitsus kiitis kõnealuse arengukava koostamise ettepaneku heaks 8. mai 2004. a korraldusega nr 200. „Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ on jätkuks kehtivale „Kodanikuühiskonna arengukavale 2011-2014 “ ning panustab riigivalitsemise tulemusvaldkonna eesmärgi „kodanikualgatuse ja osalusdemokraatia edendamine kodanikuühenduste ja avaliku võimu koostöös“ saavutamisse.
  Sisu:
  Arengukava üldeesmärk on tegutsemisvõimekad vabaühendused ning ühiskondlikult aktiivsed elanikud, panustades nii riigivalitsemise tulemusvaldkonna eesmärgi „kodanikualgatuse ja osalusdemokraatia edendamine kodanikuühenduste ja avaliku võimu koostöös“ saavutamisse.
  Tuginedes Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioonis (edaspidi EKAK) ning kehtivas kodanikuühiskonna arengukavas sõnastatud väärtustele, jätkab arengukava demokraatliku ning avatud ühiskonna traditsiooni kujundamist ja kindlustamist ning loob EKAKile toimiva elluviimise süsteemi, millega aidata kaasa selle pikaajaliste prioriteetide saavutamisse: kodanikualgatuse tugisüsteemi toimimise tagamine ja arendamine, avaliku võimu ja kodanikualgatuse partnerlusel põhineva koostöökultuuri juurutamine, heade koostöötavade tutvustamine ja laialdane kasutuselevõtt ning elukestva kodanikuhariduse aktiivne edendamine. 
  
  Arengukava viiakse ellu tihedas koostöös kodanikuühendustega ning see aitab kindlustada valitsusasutuste ühtset lähenemist valdkonnale ja panustab nende koostöö edendamisse valdkonna arendamisel. Kohalikel omavalitsustel on oluline roll kodanikuühenduste rahastamisel, sestap on arengukava ka suunanäitaja kohalikele omavalitsustele.
  
  Arengukaval on kolm alaeesmärki:
  • Alaeesmärk 1: Kodanikuühenduste poliitika kujundamises osalemine on ühiskonnas loomulik ja väärtustatud
  • Alaeesmärk 2: Kodanikuühenduste mõju ühiskondlike probleemide ennetamisele ja lahendamisele ning inimeste heaolu parandamisele on kasvanud sotsiaalse innovatsiooni, sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste osutamisega
  • Alaeesmärk 3: Võimekad kodanikuühendused, kellel piisavad ressursid arenguks ja mõjusaks tegutsemiseks
  
  Oluline on rõhutada, et arengukava kaks esimest alaeesmärki on ühtmoodi olulised, kolmas alaeesmärk aga aitab kaasa esimese kahe saavutamisele.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava15-0015/01
  08.01.2015 09:18
  Vabariigi Valitsuse korralduse „„Kodanikuühiskonna arengukava 2015-2020“ ja selle rakendusplaani 2015-2018 heakskiitmine“ eelnõu

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Arengukava esitamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid