Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KEM. Keskkonnaministeerium»

Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-1349Liik: SeaduseelnõuVastutaja: KeskkonnaministeeriumKontaktisik: Anni Vinogradov

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:23.11.2017 16:20
  Tähtaeg:14.12.2017 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1349/01
  23.11.2017 16:16
  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 14.12.2017 23:59Vastatud: 19.12.2017 10:41Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 14.12.2017 23:59Vastatud: 14.12.2017 14:04Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 14.12.2017 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 14.12.2017 23:59Vastatud: 11.01.2018 09:40Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Standardikeskuse kommentaarid Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmiseleKaisa Rehand14.12.2017 15:18

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:28.02.2018 14:39
  Tähtaeg:28.03.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1349/04
  28.02.2018 14:34
  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 28.03.2018 23:59Vastatud: 04.04.2018 15:35Kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumVastatud: 04.04.2018 15:37Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Standardikeskuse kommentaarid Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmiseleKaisa Rehand06.03.2018 15:15

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:17.04.2018 15:15
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Keskkonnaminister
  Ettevalmistanud asutus:Keskkonnaministeerium
  Nimetus:Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus
  Koostajad:Riina Maruštšak, tel 626 2979, e-post riina.marustsak@envir.ee
  Dokumendi allkirjastaja:Siim Valmar Kiisler, Keskkonnaministeerium
  Edastaja:Kaie Siniallik, Keskkonnaministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1349/06
  17.04.2018 08:41
  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:26.04.2018 16:05
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1349/07
  26.04.2018 15:39
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-1349/01
  23.11.2017 16:16
  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus
  Ava17-1349/02
  14.12.2017 14:04
  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus
  Ava17-1349/03
  19.12.2017 10:41
  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus
  Ava17-1349/04
  28.02.2018 14:34
  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus
  Ava17-1349/05
  04.04.2018 15:35
  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus
  Ava17-1349/06
  17.04.2018 08:41
  Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus
  Ava17-1349/07
  26.04.2018 15:39
  Seaduseelnõu algatamine