Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-0688Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Mart Laatsit 625 6341

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:30.05.2012 14:09
  Tähtaeg:13.06.2012 23:59
  Pealkiri:Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020 koostamise ettepaneku avalik konsulteerimine
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:Ettevõtlus
  Algataja:Mariko Männa
  Kirjeldus:
  Avaliku arutelu algatamine Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020 koostamise ettepaneku osas
  Sisu:
  Eesti innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020 on jätkuks Eesti ettevõtluspoliitika arengukavale 2007 – 2013 ja on innovatsioonipoliitika osas tihedalt seotud täna kehtiva teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegiaga „Teadmistepõhine Eesti 2007-2013“. 
  Arengukava koostamise eesmärk on käsitleda ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitika käsitlemine ühes strateegilises raamistikus, tagamaks seni strateegilise planeerimise tasandil eraldi seisnud poliitikate sidusus ja seeläbi suurem tulemuslikkus. Innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia koostamise üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ katuseesmärkide täitmisse, suurendamaks nii tootlikkust kui tööhõivet.
  Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud arengukava koostamise ettepanekut ja tegevussuundi laiemale üldsusele ning samal ajal saada tagasisidet kuidas ja milliste tegevuste läbi saaks püstitatud eesmärke paremini täita.
  Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust kas Mart Laatsit (mart.laatsit@mkm.ee; tel 6256341).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0688/02
  30.05.2012 14:06
  "Innovatsiooni- ja ettevõtlusstrateegia 2014-2020" koostamise ettepaneku esitamine avalikuks konsultatsiooniks

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid