Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SOM. Sotsiaalministeerium»

Ravimiseaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-0702Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SotsiaalministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:10.07.2019 09:28
  Tähtaeg:09.08.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava19-0702/01
  10.07.2019 09:25
  Ravimiseaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 09.08.2019 23:59Vastatud: 07.08.2019 08:16Kooskõlastatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 09.08.2019 23:59Vastatud: 12.08.2019 14:09Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 09.08.2019 23:59Vastatud: 11.09.2019 13:48Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 09.08.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 09.08.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 09.08.2019 23:59Vastatud: 13.08.2019 10:16Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:18.10.2019 08:52
  Tähtaeg:15.11.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 15.11.2019 23:59Vastatud: 15.11.2019 14:42Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:12.12.2019 16:31
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Sotsiaalminister
  Ettevalmistanud asutus:Sotsiaalministeerium
  Nimetus:Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Helen Berk (teenistussuhe peatunud). Eelnõu juriidilise ekspertiisi on teinud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunikud Alice Sündema (626 9271, alice.sundema@sm.ee) ja Jaanus Põldmaa (teenistussuhe lõppenud). Eelnõu väljatöötamisel on osalenud Ravimiameti õigusnõunikud Kaili Lellep (teenistussuhe peatunud) ja Andrus Varki (andrus.varki@ravimiamet.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Tanel Kiik, Sotsiaalministeerium
  Edastaja:Eha Enula, Sotsiaalministeerium

  Esitatud dokumendid

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:26.05.2020 16:11
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Sotsiaalminister
  Ettevalmistanud asutus:Sotsiaalministeerium
  Nimetus:Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
  Koostajad:Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu ja seletuskirja on koostanud Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunikud Tiina Titma (tel 626 9147, tiina.titma@sm.ee) ja Helen Berk (teenistussuhe peatunud). Eelnõu juriidilise ekspertiisi on teinud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunikud Alice Sündema (tel 626 9271, alice.sundema@sm.ee) ja Jaanus Põldmaa (teenistussuhe lõppenud). Eelnõu väljatöötamisel on osalenud Ravimiameti õigusnõunikud Kaili Lellep ja Andrus Varki
  Dokumendi allkirjastaja:Tanel Kiik, Sotsiaalministeerium
  Edastaja:Ly Pärenson, Sotsiaalministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava19-0702/08
  26.05.2020 16:03
  Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:28.05.2020 18:13
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava19-0702/09
  28.05.2020 18:11
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava19-0702/01
  10.07.2019 09:25
  Ravimiseaduse muutmise seadus
  Ava19-0702/02
  12.08.2019 14:09
  Ravimiseaduse muutmise seadus
  Ava19-0702/03
  13.08.2019 10:16
  Ravimiseaduse muutmise seadus
  Ava19-0702/04
  11.09.2019 13:48
  Ravimiseaduse muutmise seadus
  Ava19-0702/05
  18.10.2019 08:49
  Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
  Ava19-0702/06
  15.11.2019 14:41
  Ravimiseaduse muutmise seadus
  Ava19-0702/07
  12.12.2019 16:21
  Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
  Ava19-0702/08
  26.05.2020 16:03
  Ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
  Ava19-0702/09
  28.05.2020 18:11
  Seaduseelnõu algatamine