Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 18-0366Liik: Muu toimikVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik: Merilin Truuväärt

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Teavitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine („Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:29.05.2018 10:07
  Tähtaeg:15.06.2018 23:59
  Pealkiri:„Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Haldusvõimekus
  Algataja:Merilin Truuväärt
  Kirjeldus:
  Ootame arvamusi avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskavale aastateks 2018-2020, mille fookuses on avatud ja kaasav poliitikakujundamine.
  
  Tegevuskava eesmärk on suurendada kaasamist ja läbipaistvust poliitikakujundamisel nii riigi kui ka kohalikul tasandil. Selleks valmistatakse ette kaasavat poliitikakujundamist toetava uue eelnõude infosüsteemi lähteülesanne ning toetatakse kaasamise varasemaks ja sisulisemaks muutmist koolituste ja nõustamisega. 
  
  Kohalikul tasandil toetatakse avatud valitsemise tegevuskavade väljatöötamist ja rakendamist ning avalike teenuste tasemete võrdleva kasutajasõbraliku avaliku vaate loomist. 
  
  Jätkatakse Riigikogu avatuse suurendamisega, samuti arendatakse osalusdemokraatiat edasi koolihariduses.
  
  Avatud valitsemise partnerlus on 2011. aastal käivitatud rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mille eesmärk on edendada võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. Eesti liitus partnerlusega 2012. aastal. Partnerlusega on ühinenud 75 riiki. 
  
  Partnerluse põhimõtete elluviimiseks koostatakse kaheaastased tegevuskavad, mille täitmist jälgitakse iga aasta koostatavate aruannetega. 2018–2020 tegevuskava on Eestile järjekorras neljas ning selle on koostanud AVP koordineeriv kogu – eri osaliste koostööfoorum, mida juhib riigisekretär ja mille töös osalevad valitsusväliste partnerite, parlamendi, kohaliku omavalitsuse üksuste ja ministeeriumide esindajad.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava18-0366/02
  29.05.2018 08:51
  „Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2018–2020" eelnõu avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid