Dokumendid»Euroopa Liidu dokumendid»Sari: 12. Siseturg ja konkurentsivõime (Internal market and Competitiveness)»Allsari: 12.11. Äriühingu küsimused (Company matters)»All-allsari: 12.11.1. Äriühingu õigus (Company law)»

COM(2015) 616 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud)

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-4152Liik: EL eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Filtreeri etappide järgi:Kõik dokumendidSidumata dokumendid

  Filtreeri sisu järgi:

  Ava15-4152/01
  10.12.2015 15:09
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud)
  Ava15-4152/02
  14.12.2015 12:10
  LISAD Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV äriühingu teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud) (EMPs kohaldatav tekst)
  Ava15-4152/03
  14.12.2015 14:50
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud)
  Ava15-4152/04
  26.04.2016 12:28
  Consultation of the European Economic and Social Committee by the Council on a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to certain aspects of company law (codification) [ref. 2015/0283 (COD) - COM(2015) 616 final - 15106/15]
  Ava15-4152/05
  19.05.2016 18:30
  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to certain aspects of company law (codification) - Opinion of the Economic and Social Committee
  Ava15-4152/06
  16.06.2016 13:41
  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to certain aspects of company law (codification) - Opinion of the Consultative Working Party of Legal Services
  Ava15-4152/07
  08.12.2016 11:52
  Outcome of proceedings of the Working Party on Codification of Legislation - Directive of the European Parliament and of the Council relating to certain aspects of company law (codification) COM(2015) 616 final, 2015/0283(COD)
  Ava15-4152/08
  08.12.2016 11:53
  Outcome of proceedings of the Working Party on Codification of Legislation - Directive of the European Parliament and of the Council relating to certain aspects of company law (codification) COM(2015) 616 final, 2015/0283(COD)
  Ava15-4152/09
  03.12.2015 14:16
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud)
  Ava15-4152/10
  11.04.2017 12:43
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud) – Euroopa Parlamendi esimese lugemise tulemus (Strasbourg, 3.–6. aprill 2017)
  Ava15-4152/11
  26.04.2017 18:10
  EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud)
  Ava15-4152/12
  19.05.2017 20:05
  Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud) (esimene lugemine) Seadusandliku akti vastuvõtmine
  Ava15-4152/13
  22.05.2017 13:37
  Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud) (esimene lugemine) Seadusandliku akti vastuvõtmine Avaldus
  Ava15-4152/14
  29.05.2017 15:42
  Hääletustulemus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv äriühinguõiguse teatavate aspektide kohta (kodifitseeritud) (esimene lugemine) Seadusandliku akti vastuvõtmine EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3544. istung (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 29. ja 30. mai 2017, Brüssel
  Ava15-4152/15
  15.06.2017 11:27
  EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV ÄRIÜHINGUÕIGUSE TEATAVATE ASPEKTIDE KOHTA (KODIFITSEERITUD)
  Ava15-4152/16
  05.06.2018 17:45
  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification)
  Ava15-4152/17
  09.12.2019 17:28
  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification)
  Ava15-4152/18
  19.12.2019 18:07
  Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 relating to certain aspects of company law (codification)