Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Vägivalla ennetamise strateegia ja selle rakendusplaan

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-1746Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:15.12.2014 11:32
  Tähtaeg:22.12.2014 23:59
  Pealkiri:Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020
  Asutus:Justiitsministeerium
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Liis Laaneloog
  Kirjeldus:
  Vabariigi Valitsuse korralduse „Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 ja selle rakendusplaani 2015–2018 heakskiitmine“ eelnõu aluseks on Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrus nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord“.
  Sisu:
  Vägivalla ennetamise strateegia tegeleb isikutevahelise vägivallaga ega käsitle enese vastu suunatud või kollektiivset vägivalda. Strateegia hõlmab lastevahelist vägivalda, laste väärkohtlemist, perevägivalda (lähisuhtevägivalda), seksuaal¬vägivalda, inim¬kaubandust. 
  Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 üldeesmärk on, et aastaks 2020 on vägivald Eestis vähenenud. See tähendab, et vägivallaohvrite ja raskete tagajärgedega vägivallajuhtumite arv on langenud. 
  Strateegia üldeesmärgi saavutamiseks on seatud 4 alaeesmärki:
  1.	Inimeste oskused vägivallast hoiduda, vägivalda ära tunda ja sekkuda on paranenud.
  2.	Vägivallaohvritele pakutav kaitse ja tugi on nende vajadustega paremini kooskõlas.
  3.	Vägivallajuhtumite menetlemine on ohvrisõbralikum. 
  4.	Vägivalla toimepanijate kohtlemise viisid on mõjusamad ja nende retsidiivsus on vähenenud.
  Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 on jätkuks aastatel 2010–2014 kehtinud vägivalla vähendamise arengukavale. Vabariigi Valitsus kiitis kõnealuse strateegilise dokumendi koostamise ettepaneku heaks 31.07.2014. a korraldusega nr 336; selle koostamine nähti ette Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014–2015. 
  Vägivalla ennetamise strateegia valmis justiitsministeeriumi eestvedamisel mitme ministeeriumi, valdkonna ekspertide ja teiste huvitatud osapoolte koostöös ning põhjalike arutelude tulemusel. 
  Vägivalla ennetamise strateegia tegeleb isikutevahelise vägivallaga ega käsitle enese vastu suunatud või kollektiivset vägivalda. Strateegia hõlmab lastevahelist vägivalda, laste väärkohtlemist, perevägivalda (lähisuhtevägivalda), seksuaal¬vägivalda, inim¬kaubandust. 
  Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 üldeesmärk on, et aastaks 2020 on vägivald Eestis vähenenud. See tähendab, et vägivallaohvrite ja raskete tagajärgedega vägivallajuhtumite arv on langenud. 
  Strateegia üldeesmärgi saavutamiseks on seatud 4 alaeesmärki:
  1.	Inimeste oskused vägivallast hoiduda, vägivalda ära tunda ja sekkuda on paranenud.
  2.	Vägivallaohvritele pakutav kaitse ja tugi on nende vajadustega paremini kooskõlas.
  3.	Vägivallajuhtumite menetlemine on ohvrisõbralikum. 
  4.	Vägivalla toimepanijate kohtlemise viisid on mõjusamad ja nende retsidiivsus on vähenenud.
  Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 on jätkuks aastatel 2010–2014 kehtinud vägivalla vähendamise arengukavale. Vabariigi Valitsus kiitis kõnealuse strateegilise dokumendi koostamise ettepaneku heaks 31.07.2014. a korraldusega nr 336; selle koostamine nähti ette Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014–2015. 
  Vägivalla ennetamise strateegia valmis justiitsministeeriumi eestvedamisel mitme ministeeriumi, valdkonna ekspertide ja teiste huvitatud osapoolte koostöös ning põhjalike arutelude tulemusel.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-1746/01
  11.12.2014 14:19
  Vägivalla ennetamise strateegia ja selle rakendusplaan

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Arengukava esitamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid