Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

"Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-1728Liik: Arengukava eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:10.12.2014 10:35
  Tähtaeg:23.12.2014 23:59
  Pealkiri:"Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Zanna Arhipova
  Kirjeldus:
  Vabariigi Valitsuse otsuse „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020 heakskiitmine“
  eelnõu
  Sisu:
  „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ (edaspidi ka arengukava) on ette valmistatud Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. aasta korralduse nr 286 „„Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ koostamise ettepaneku heakskiitmine“ alusel.
  „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ on riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkonda „Õiguskord ja siseturvalisus“ ning „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2014–2015“ tulemusvaldkonda „Õiguskord ja siseturvalisus“ osaliselt kattev arengudokument. „Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ on uus arengukava, mis on koostatud siseturvalisuse valdkonna senisest integreeritumaks juhtimiseks. Arengukava võimaldab viia süsteemselt ja koordineeritult ellu Riigikogu vastu võetud alusdokumentides „Eesti julgeolekupoliitika alused“, „Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015“ ja „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“ (edaspidi alusdokumendid) sõnastatud siseturvalisuse arengusuundi.
  Arengukavas on kindlaks määratud siseturvalisuse valdkonna võimalused, vastutusalad ja koostöövormid, mis on turvalise elukeskkonna loomise ja säilitamise aluseks. Arengukava ülesanne on aidata planeerida ministeeriumide valitsemisalade siseturvalisuse valdkonna ressursse Vabariigi Valitsuse tasandil ning saavutades tegevuse suurem mõjusus.
  Arengukava eesmärgi ja alaeesmärkide saavutamiseks koostatakse programmid, mille kaudu arengukava ellu viiakse. Eeldatavalt 2015. aasta aprillis kinnitab üks või mitu ministrit programmid, programmi elluviimisel on ministeeriumide valitsemisala asutustel keskne roll.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-1728/01
  10.12.2014 08:23
  "Siseturvalisuse arengukava 2015–2020“ heakskiitmine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Arengukava esitamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  5 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid