Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadusMKM/19-08532-2/19-0265/642829.08.201919.09.2019TeostamiselSeaduseelnõu
Sotsiaalkaitseministri 20. detsembri 2017. a määruse nr 65 „Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta kalendriaastas ning nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule“ muutmineSOM/19-08471.2-2/100-128.08.201909.09.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27. märtsi 2015. a käskkirja nr 57 „Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ muutmineSOM/19-08281.2-2/9622.08.201909.09.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2020–2023SOM/19-08141.2-2/9115.08.201927.08.2019LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
„Peremeditsiini tarkvara analüüs ja arendamine“ toetuse andmise tingimusedSOM/19-08061.2-2/8913.08.201906.09.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamiselKAM/19-069405.08.201919.08.2019LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisusKAM/19-068728.08.2019EsitatudRiigikogu otsuse eelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja SüüriasKAM/19-069628.08.2019EsitatudRiigikogu otsuse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmineSIM/19-08391-6/1875-227.08.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seadusHTM/19-05228-1/19/219201.08.2019EsitatudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard“ muutmine“HTM/19-071612.07.2019EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Riigikaitse arengukava 2021 – 2030 koostamise ettepaneku kooskõlastamineRK/19-063108.07.2019EsitatudKorralduse eelnõu