Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RIIGIKOGU. Riigikogu»

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-1137Liik: SeaduseelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:11.10.2017 09:34
  Adressaat:Riigikogult Vabariigi Valitsusele arvamuse andmiseks saatmine
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)
  Dokumendi allkirjastaja:EIKI NESTOR
  Edastaja:Hille Lepp, Riigikogu Kantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1137/01
  11.10.2017 09:33
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:11.10.2017 10:43
  Tähtaeg:02.11.2017 00:00
  Ülesande kirjeldus:
  Resolutsiooni liik: Riigikantselei resolutsioon
  Viide: Riigikogu Kantselei / 11.10.2017 / 1-1/13-522/1; 
  Riigikantselei / 11.10.2017 / 2-5/17-02265
  
  Resolutsiooni teema: Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)
  
  Adressaat: Justiitsministeerium
  Ülesanne: Palun eelnõu läbi vaadata ja esitada ettepanek valitsuse seisukoha kujundamiseks. 
  Tähtaeg: 02.11.2017
  
  Lisainfo: Eelnõu on kavas arutada valitsuse 9.11.2017 istungil. 
  Palun esitada seisukoht eelnõude infosüsteemis (EIS), toimik nr 17-1137. 
  
  Kontroll: Andres Kruus
  
  Teadmiseks riigiasutustes: Rahandusministeerium <info@fin.ee>
  
  Kinnitaja: Heili Tõnisson, valitsuse nõunik
  Kinnitamise kuupäev: 11.10.2017
  Resolutsiooni koostaja: Heili Tõnisson
  Heili.Tonisson@riigikantselei.ee, 693 5655

  Sisenddokumendid

  Ava17-1137/02
  11.10.2017 10:43
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)

  Vastusdokument

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 02.11.2017 00:00Vastatud: 21.11.2017 15:13

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Täitmine (Vabariigi Valitsuse arvamus)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:23.11.2017 14:27
  Tähtaeg:24.11.2017 23:59
  Ülesande kirjeldus:
  Justiitsministril esitada Vabariigi Valitsuse arvamus Riigikogu põhiseaduskomisjonile edastamiseks vastavalt valitsuse 23.11.2017 istungil otsustatule.

  Sisenddokumendid

  Vastusdokument

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 24.11.2017 23:59Vastatud: 01.12.2017 09:19

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Vabariigi Valitsuse arvamus)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:01.12.2017 09:52
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse arvamus
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1137/04
  01.12.2017 09:19
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-1137/01
  11.10.2017 09:33
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)
  Ava17-1137/02
  11.10.2017 10:43
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)
  Ava17-1137/03
  21.11.2017 15:13
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)
  Ava17-1137/04
  01.12.2017 09:19
  Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (522 SE)