Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Siseministri määruste eelnõud ning Vabariigi Valituse määruse eelnõu, mis on seotud 05. detsembril 2018. aastal vastuvõetud abipolitseiniku seaduse muutmise seadusega.

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-0765Liik: Vabariigi Valitsuse määruse eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Henry Timberg (õigusnõunik, korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakond, henry.timberg@siseministeerium.ee, 6125099)

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:29.07.2019 14:23
  Tähtaeg:01.08.2019 23:59
  Märkused:
  Palume eelnõud kooskõlastada 3 tööpäeva jooksul.

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava19-0765/01
  29.07.2019 14:20
  Siseministri määruste eelnõud ning Vabariigi Valituse määruse eelnõu, mis on seotud 05. detsembril 2018. aastal vastuvõetud abipolitseiniku seaduse muutmise seadusega.

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 01.08.2019 23:59Vastatud: 31.07.2019 16:16Kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 01.08.2019 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:27.08.2019 14:18
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Määruse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ muutmise määrus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Eimar Veldre (tel 612 5153, eimar.veldre@siseministeerium.ee) ja sama osakonna õigusnõunik Henry Timberg (tel 612 5099, henry.timberg@siseministeerium.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Airi Kapanen (tel 612 5241, airi.kapanen@siseministeerium.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Mart Helme, Siseministeerium
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava19-0765/02
  27.08.2019 14:14
  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ muutmise määrus

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Filtreeri etappide järgi:Kõik dokumendidSidumata dokumendid 1. Kooskõlastamine 2. Esitamine

  Filtreeri sisu järgi:

  Ava19-0765/01
  29.07.2019 14:20
  Siseministri määruste eelnõud ning Vabariigi Valituse määruse eelnõu, mis on seotud 05. detsembril 2018. aastal vastuvõetud abipolitseiniku seaduse muutmise seadusega.
  Ava19-0765/02
  27.08.2019 14:14
  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded“ muutmise määrus