Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 16-0815Liik: Ministri määruse eelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Mari Tikan 6125142

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:07.07.2016 13:25
  Tähtaeg:11.08.2016 23:59
  Pealkiri:Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele
  Asutus:Siseministeerium
  Valdkond:Siseturvalisus
  Algataja:Katrin Hantsom
  Kirjeldus:
  Siseministeerium esitab avalikule konsultatsioonile ehitise tuleohutusnõuete määruse eelnõu
  Sisu:
  Eelnõuga muudetakse ja täpsustatakse ehitisele esitatavaid tuleohutusnõudeid ja kehtestatakse nõuded tuletõrje veevarustusele. 
  Viimase 10 aastaga on ehitusvaldkonnas toimunud suured muutused – kasutusele on võetud uued tehnoloogiad, uuenenud on materjalid ja ka hoonete funktsionaalsused on muutunud, seetõttu oli vaja ka ajakohastada ehitiste tuleohutusnõudeid. 
  Silmas peab pidama asjaolu, et eelnõus sätestatud nõuded kehtivad uutele ja ümberehitatavatele hoonetele, olemasolevatele hoonetele kõik eelnõus kehtestatu ei laiene. Tagasiulatuvalt saab esitada evakuatsiooni ja päästemeeskondade ohutusega seonduvaid nõudeid.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava16-0815/01
  07.07.2016 12:22
  Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid