Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Avaliku teenistuse seaduse eelnõu

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 11-1230Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:07.12.2011 09:35
  Tähtaeg:28.12.2011 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava11-1230/01
  07.12.2011 09:09
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 05.01.2012 10:09Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 29.12.2011 16:52Kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 05.01.2012 12:23Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 17.01.2012 10:42Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 03.01.2012 13:33Kooskõlastatud märkustega
  AvaEesti Linnade LiitTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 28.12.2011 16:29Mitte kooskõlastatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 09.01.2012 10:38Mitte kooskõlastatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 30.12.2011 12:38Mitte kooskõlastatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 28.12.2011 16:02Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 09.01.2012 09:42Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 03.01.2012 12:27Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 28.12.2011 23:59Vastatud: 06.01.2012 10:21Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumVastatud: 29.12.2011 16:56Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusVastatud: 28.12.2011 11:37
  AvaRiigikogu KantseleiVastatud: 28.12.2011 15:31
  AvaVabariigi Presidendi KantseleiVastatud: 30.12.2011 15:14

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaTartu Ülikooli arvamus Avaliku teenistuse seaduseleKetlin Kotto23.12.2011 12:36
  AvaTallinna Linnavalitsus ATS ettepanekudKetlin Kotto23.12.2011 12:39
  AvaEesti Maksu- ja Tolliametnike Ametiühingute Liidu märkused ATSileGerly Kuivkaev27.12.2011 10:20
  AvaTALO 27.12.11 arvamus avaliku teenistuse seaduse eelnõuleKetlin Kotto27.12.2011 16:51
  AvaROTAL arvamus ATSi eelnõuleGerly Kuivkaev29.12.2011 09:00
  AvaEesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) arvamus ATSileGerly Kuivkaev30.12.2011 10:32
  AvaRiigikontrolli arvamus ATS-i kohtaLiis Laaneloog30.12.2011 10:47
  AvaKaubandus-Tööstuskoja arvamus ATS-i eelnõuleLiis Laaneloog30.12.2011 10:49
  AvaÕiguskantsleri Kantselei arvamus Avaliku teenistuse seaduse eelnõuleKetlin Kotto17.01.2012 16:13
  AvaTartu Linnavalitsuse arvamus avaliku teenistuse seaduse eelnõuleKetlin Kotto20.01.2012 11:57

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:25.01.2012 08:08
  Adressaat:Esitamine valitsuskabineti nõupidamisele
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Avaliku teenistuse seaduse eelnõu probleemvaldkonnad
  Dokumendi allkirjastaja:Kristen Michal, Justiitsministeerium
  Edastaja:Liis Laaneloog, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava11-1230/18
  25.01.2012 08:02
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:23.02.2012 13:00
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Koostajad:Eelnõu koosneb kahest osast – uuest avaliku teenistuse seadusest ja selle rakendamise sätetest. Avaliku teenistuse seaduse eelnõu ja selle osa seletuskirja on ette valmistanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunikud Monika Tõniste (teenistussuhe peatatud), Signe Reinsalu (teenistussuhe peatatud), ja Ebe Sarapuu (ebe.sarapuu@just.ee, (620 8189) ning sama talituse juhataja Illimar Pärnamägi (620 8175, illimar.parnamagi@just.ee). Lisaks on eelnõu koostamisel osalenud Justiitsministeeriumist Ulrika Eesmaa (Justiitsministeeriumist lahkunud) ning Urmas Volens (Justiitsministeeriumist lahkunud). Rahandusministeeriumist on eelnõu koostamisel osalenud riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunikud Lia Liin (6 11 3294, lia.liin@fin.ee), Cerlin Pesti (611 3810, cerlin.pesti@fin.ee) ja teised osakonna nõunikud ning sama osakonna juhataja Kaido Paabusk (611 3096, kaido.paabusk@fin.ee). Rakendussätted ja neid puudutava seletuskirja osa on ette valmistanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunikud Monika Tõniste ja Signe Reinsalu. Koostamisel osalesid Justiitsministeeriumist Urmas Volens, Ulrika Eesmaa, vanglate osakonna õiguse ja arenduse talitus nõunik Mariko Jõeorg (mariko.joeorg@just.ee), kriminaalpoliitika osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Einar Hillep (620 8222, einar.hillep@just.ee) ning justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse nõunik Kadri Roos, Tartu linnasekretär Jüri Mölder (736 1203, Juri.Molder@raad.tartu.ee), Rahandusministeeriumist Anu Peljo (611 3812, anu.peljo@fin.ee), Karin Närep ja Sirli Vaher. Sotsiaalministeeriumist osalesid Mare Jõeorg (626 9239, mare.joeorg@sm.ee) ja Kristina-Valeria Nõgols (Kristina-Valeria.Nogols@sm.ee), Siseministeeriumist Anneli Mõtus (anneli.motus@siseministeerium.ee) ja Kaido Jõgeva (Kaido.Jogeva@siseministeerium.ee), Välisministeeriumist Dea Hannust (637 7413, dea.hannust@vm.ee) ja Kairi Künka (637 7431, kairi.kunka@vm.ee) ning Kaitseministeeriumist Kristi Purtsak (717 0187, kristi.purtsak@kmin.ee). Ettepanekuid on esitanud ka Riigikontroll, Vabariigi Presidendi Kantselei ja Riigikogu Kantselei. Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetajad Taima Kiisverk (6208 181, taima.kiisverk@just.ee) ja Mari Koik (teenistussuhe peatatud).
  Dokumendi allkirjastaja:Kristen Michal, Justiitsministeerium
  Edastaja:Ketlin Kotto, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava11-1230/19
  23.02.2012 12:56
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava11-1230/01
  07.12.2011 09:09
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/02
  28.12.2011 11:37
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/03
  28.12.2011 15:31
  Arvamus avaliku teenistuse seaduse eelnõule
  Ava11-1230/04
  28.12.2011 16:02
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/05
  28.12.2011 16:29
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/06
  29.12.2011 16:52
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/07
  29.12.2011 16:56
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/08
  30.12.2011 12:38
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/09
  30.12.2011 15:14
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/10
  03.01.2012 12:27
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/11
  03.01.2012 13:33
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/12
  05.01.2012 10:09
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/13
  05.01.2012 12:23
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/14
  06.01.2012 10:21
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/15
  09.01.2012 09:42
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/16
  09.01.2012 10:38
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/17
  17.01.2012 10:42
  Siseministeeriumi kooskõlastuskirjad
  Ava11-1230/18
  25.01.2012 08:02
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu
  Ava11-1230/19
  23.02.2012 12:56
  Avaliku teenistuse seaduse eelnõu