Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: RAM. Rahandusministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

19-1160Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeedeMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel14.11.2019
19-1159Ülevaade ja ettepanekud riigi osalemistest äriühingutesMuu toimikEsitamineEsitatud14.11.2019
19-1073Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform)SeaduseelnõuEsitamineEsitatud14.11.2019
19-1154Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservistKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud13.11.2019
19-1153Analüüs ja ettepanekud osaajaga töötajate sotsiaalmaksukoormuse vähendamise võimalustestMuu toimikEsitamineEsitatud13.11.2019
19-1134Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks vahetamise teelKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud12.11.2019
19-0774Tulumaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud11.11.2019
19-1127Riigikogu otsuse eelnõu riigireformi elluviimisestMuu toimikEsitamineEsitatud11.11.2019
19-1122Riigihalduse ministri 7. mai 2019. a määruse nr 25 „Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede“ ja 22. veebruari 2018. a määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel08.11.2019
19-1121Riigihalduse ministri 14. novembri 2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel07.11.2019
19-1081Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismisIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud07.11.2019
19-1118Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondistKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud07.11.2019
19-1114Nimetamiskomitee liikmete määramise ettepanekute tegemisestMuu toimikEsitamineEsitatud06.11.2019
19-1098Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel05.11.2019
19-1067Stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruanne seisuga 30.09.2019. a.Istungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud30.10.2019
19-1054Vabariigi Valitsuse 14. mai 2002. a määruse nr 157 „Kolmandale isikule „Maksukorralduse seaduses“ sätestatud kohustuste täitmisega kaasnenud kulude ja eksperdile ekspertiisiga seotud kulude hüvitamise suurus ja kord“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.10.2019
19-1053Rahandusministri 14. novembri 2016. a määruse nr 51 „Hoiuste tagamise osafondi riskipõhiste osamaksete arvutusmeetodite ja vajalike arvestus- ja aruandekohustuste kehtestamine“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.10.2019
19-1052Ühtekuuluvuspoliitika 2021-2027 vahendite planeerimineMuu toimikEsitamineEsitatud24.10.2019
19-1038Riigihangete valdkonna 2018. a ülevaadeIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud22.10.2019
19-1035Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2018. a korralduse nr 323 „2019.a riigieelarve täiendav liigendamine” muutmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud22.10.2019
19-1027Haldusüksuse liigi muutmise võimalikud kriteeriumid ning ühinemistoetuse taastamineMuu toimikEsitamineEsitatud17.10.2019
19-0738Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja välissuhtlemisseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud09.10.2019
19-0998Rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse, audiitortegevuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud07.10.2019
19-0955Riigi liikmesusega mittetulundusühingute koondaruande 2018. aasta kohta kinnitamineIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud03.10.2019
19-0773Maksualase teabevahetuse seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud03.10.2019