Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: RAM. Rahandusministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

20-1185Riigi eelarvestrateegia 2021–2024Korralduse eelnõuEsitamineEsitatud30.09.2020
20-11842021. aasta riigieelarve seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud30.09.2020
20-11752020. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud30.09.2020
20-1176Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservistKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud29.09.2020
20-1160Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aasta II poolaastalKorralduse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel24.09.2020
20-1159Tolliseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel24.09.2020
20-1144Riigi liikmesusega mittetulundusühingute koondaruande 2019. aasta kohta kinnitamineIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud24.09.2020
20-1158Toetusfondi lisavahendite jaotus 2020. aasta II poolaastalKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud24.09.2020
20-1090Riigi 2019. majandusaasta koondaruande heakskiitmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud24.09.2020
20-1096Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste koondaruanne 2019. aasta kohtaMuu toimikEsitamineEsitatud24.09.2020
20-1156Eesti seisukohad Euroopa pettustevastase ameti alusmääruse (883/2013) muutmise kohtaIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud24.09.2020
20-1154Memorandum Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud24.09.2020
20-1149Kindlustustegevuse seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel22.09.2020
20-1146„Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ kinnitamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud22.09.2020
20-1143Regioonide Komitee asendusliikme kandidaadi perioodiks 2020–2025 esitamineIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud22.09.2020
20-1141Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservistKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud22.09.2020
20-1139Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservistKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud21.09.2020
20-1138Raha eraldamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud21.09.2020
20-1129Pandikirjaseaduse ja teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel17.09.2020
20-0696Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ ja Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud17.09.2020
20-1128Krediiditeabe seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel17.09.2020
20-1127Finantsinspektsiooni seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel17.09.2020
20-1120Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud16.09.2020
20-1114Avaliku teenistuse 2019. aasta aruanneMuu toimikEsitamineEsitatud16.09.2020
20-1098Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ning kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse kehtetuks tunnistamise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel14.09.2020