Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: RAM. Rahandusministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

18-1254Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud14.12.2018
18-1179Vabariigi Valitsuse 8. novembri 2012. a määruse nr 92 „Riigi ametiasutuste teenistuskohtade koosseisude kehtestamise kord, teenistuskohtade klassifikaator ja teenistuskohtade liigitamise kord“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud14.12.2018
18-1322Maksukohustuslaste registri põhimäärusVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel12.12.2018
18-1313Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud11.12.2018
18-1036Riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud10.12.2018
18-1304Planeerimisseaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamise kavatsusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel10.12.2018
18-1302Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasemate sellekohaste otsuste muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseksKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud10.12.2018
18-1301Riigihalduse ministri 28.07.2015 käskkirja nr 50 „Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ tegevuse 12.1.4 „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames“ muutmineKäskkirja eelnõuKooskõlastamineTeostamisel10.12.2018
18-1299Raha eraldamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud07.12.2018
18-1293Ülevaade 2017. aastal Eestis antud riigiabist ja vähese tähtsusega abistIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud07.12.2018
18-1281Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.12.2018
18-1176Raamatupidamise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel04.12.2018
18-1272Vabariigi Valitsuse korralduse „Vabariigi Valitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine“ eelnõu esitamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud04.12.2018
18-1270Raha eraldamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud04.12.2018
18-1259Riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute koondaruande 2017. aasta kohta esitamineMuu toimikEsitamineEsitatud03.12.2018
18-1258Raha eraldamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud03.12.2018
18-0894Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Rahvusvahelises Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas ning Rahvusvahelises FinantskorporatsioonisRiigikogu otsuse eelnõuEsitamineEsitatud01.12.2018
18-1255Riigihanke valdkonna 2017. aasta ülevaadeMuu toimikEsitamineEsitatud30.11.2018
18-1253Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu esitamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud30.11.2018
18-0890Tulumaksuseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud29.11.2018
18-0880Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja võlaõigusseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud29.11.2018
18-0704Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistusedSeaduseelnõuEsitamineEsitatud29.11.2018
18-1242Maksukohustuslaste registri põhimääruse muutmineMinistri määruse eelnõuEsitamineEsitatud28.11.2018
18-1240Eesti seisukohad eurorühma 3. detsembri 2018. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 4. detsembri 2018. a istungilIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud27.11.2018
18-1237Tagatisfondi nõukogu uue koosseisu nimetamisestKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud27.11.2018