Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: RAM. Rahandusministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

19-0713Eesti regionaalarengu strateegia ning Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti 2015.-2020.a tegevuskavade 2018.a seirearuannete kinnitamineIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõuEsitamineEsitatud16.07.2019
19-0725Riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste koondaruanne 2018. aasta kohtaMuu toimikEsitamineEsitatud16.07.2019
19-0678Memorandumi esitamine valitsuskabinetileMuu toimikEsitamineEsitatud05.07.2019
19-0524Käibemaksuseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel04.07.2019
19-0665Strateegilise planeerimise tulemusvaldkondade ja valdkonna arengukavade arvu vähendamisestMuu toimikEsitamineEsitatud03.07.2019
19-0652Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservistKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud01.07.2019
19-0486Hoonestatud kinnisvara investeeringud riigi eelarvestrateegias 2020-2023Muu toimikEsitamineEsitatud25.06.2019
19-0624Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud19.06.2019
19-0615Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud18.06.2019
19-0609Pandikirjadega seonduvate järelevalvearuannete sisu, nende koostamise alused ja esitamise kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud17.06.2019
19-0584Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeedeMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud13.06.2019
19-0576E-raha asutuste omavahendite aruandluse kord, omavahendite minimaalsuuruse arvutamise põhimõtted ning Finantsinspektsioonile esitatavate aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud12.06.2019
19-0570Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud12.06.2019
19-0342Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määruse nr 221 „Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine“ muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud10.06.2019
18-0704Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistusedSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud10.06.2019
19-0549Eesti Vabariigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise ja maksupettuste tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli eelnõu heakskiitmineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud10.06.2019
19-0543Valitsuskabineti nõupidamise materjalide esitamineMuu toimikEsitamineEsitatud06.06.2019
19-0539Raha eraldamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud05.06.2019
19-0533Ülevaade Eesti peamistest prioriteetidest EL 2021-2027 eelarve läbirääkimistel ja edasisest protsessistMuu toimikEsitamineEsitatud04.06.2019
19-0532Eesti lähteseisukohad Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika vahendite 2021-2027 planeerimiseksMuu toimikEsitamineEsitatud04.06.2019
19-0527Ettepanekud II samba reformi läbiviimiseksMuu toimikEsitamineEsitatud04.06.2019
19-0497Riigi eelarvestrateegia 2020–2023Korralduse eelnõuEsitamineEsitatud31.05.2019
19-0501Raha eraldamineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud30.05.2019
19-0498Andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohtaMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud30.05.2019
19-04892020–2023 RES protsessi sisend valitsussektori tööjõukulude kohtaMuu toimikEsitamineEsitatud29.05.2019