Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 19-0606Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Marko Põld 612 5261, Kadi Parmas 612 5214, Helen Ojamaa-Muru, 612 5095

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:17.06.2019 12:22
  Tähtaeg:09.07.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava19-0606/01
  17.06.2019 12:06
  Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 09.07.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 09.07.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 09.07.2019 23:59Vastatud: 08.07.2019 14:23Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 09.07.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 09.07.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 09.07.2019 23:59Vastatud: 12.07.2019 15:25Kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 09.07.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 09.07.2019 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade ja Valdade LiitTähtaeg: 09.07.2019 23:59Vastatud: 09.07.2019 18:09Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 09.07.2019 23:59Vastatud: 27.06.2019 14:34Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine (kooskõlastamine JuMiga)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:15.10.2019 13:47
  Tähtaeg:12.11.2019 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava19-0606/04
  15.10.2019 13:45
  JuMile - Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 12.11.2019 23:59Vastatud: 15.11.2019 12:09Kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeriumVastatud: 15.11.2019 12:11Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:11.12.2019 16:00
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Siseminister
  Ettevalmistanud asutus:Siseministeerium
  Nimetus:Päästeseaduse ja relvaseaduse muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna osakonnajuhataja asetäitja Kersti Maurer (teenistussuhe lõppenud), nõunikud Marko Põld (marko.pold@siseministeerium.ee, tel 612 5261) ja Mari Tikan (mari.tikan@siseministeerium.ee, tel 612 5142) ning teabeseireosakonna õigusnõunik Helen Ojamaa-Muru (helen.ojamaa-muru@siseministeerium.ee, tel 612 5095). Eelnõu ja seletuskirja juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna õigusnõunik Kadi Parmas (kadi.parmas@siseministeerium.ee, tel 612 5214) ja õigusosakonna õigusnõunik Ragnar Kass (ragnar.kass@siseministeerium.ee, tel 612 5230). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Airi Kapanen (airi.kapanen@siseministeerium.ee, tel 612 5241).
  Dokumendi allkirjastaja:Mart Helme, Siseministeerium
  Edastaja:Katrin Hantsom, Siseministeerium

  Esitatud dokumendid

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:18.12.2019 15:51
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava19-0606/07
  18.12.2019 15:45
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid