Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: MEM. Maaeluministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

20-1286põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõuSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel23.10.2020
20-1281söödaseaduse ja ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusMuu toimikKooskõlastamineTeostamisel21.10.2020
20-1280Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel21.10.2020
20-1279Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2019. a korralduse nr 4 “Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks” muutmineKorralduse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel21.10.2020
20-1117Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisegaVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud16.10.2020
20-1243veterinaarseaduse1 eelnõuSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel09.10.2020
20-1242Põllumajandusministri 12. jaanuari 2009. a määruse nr 5 „Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud09.10.2020
20-0321Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineSeaduseelnõuEsitamineEsitatud08.10.2020
20-1229Mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutuse koodnumberMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.10.2020
20-1228Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määruse nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.10.2020
20-1213Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisegaMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.10.2020
20-0601Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud17.09.2020
20-1118COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud16.09.2020
20-1099Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud14.09.2020
20-1093Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud11.09.2020
20-1067Maaeluministri 8. jaanuari 2020. a määruse nr 1 „2020. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetmete ja tegevuste liigid” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.09.2020
20-0580Toiduseaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud28.08.2020
20-1022Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 20 „Kalapüügitoodete ladustamisabi“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud26.08.2020
20-0324Loomakaitseseaduse ja pankrotiseaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud13.08.2020
20-0841"Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute heakskiitmine ja volituse andmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud12.08.2020
20-0375Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud07.08.2020
20-0968Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 91 „Nõuded lamba ja kitse pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud04.08.2020
20-0966Maaeluministri 20. juuli 2016. a määruse nr 45 „Põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus suurprojektide elluviimiseks“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.08.2020
20-0323Loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse, loomakaitseseaduse, loomatauditõrje seaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud28.07.2020
20-0891Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 „Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud15.07.2020