Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: MEM. Maaeluministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

18-0673taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus (Euroopa Liidu õiguse rakendamine)Muu toimikKooskõlastamineTeostamisel19.06.2018
18-0561Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kordMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud31.05.2018
18-0553Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruse nr 84 „Põllumajandustootja asendamise toetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud30.05.2018
18-0552Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel30.05.2018
18-0372Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel28.05.2018
17-1247Väetiseseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud17.05.2018
18-0420Maaeluministrile halduslepingu sõlmimiseks volituse andmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud16.05.2018
18-0494Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud16.05.2018
18-0487Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud15.05.2018
18-0477Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud14.05.2018
18-0462Kalalaeva energiatõhususe parendamise ja kliimamuutuste leevendamise toetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud09.05.2018
18-0458„„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute ning partnerlusleppe „Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020” muutmise heakskiitmine ja volituse andmineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud09.05.2018
18-0457Taimekaitseseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud09.05.2018
18-0449Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud07.05.2018
18-0428Põllumajandusloomade aretuse seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud27.04.2018
18-0419Põllumajandusministri 23. oktoobri 2014. a määruse nr 90 „Toidu ekstraheerimislahusti suhtes esitatavad nõuded, ekstraheerimislahusti kasutamise tingimused ja viisid ning toidus lubatud jääksisalduse piirnormid“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud26.04.2018
18-04102018. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigidMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.04.2018
18-0406Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded1” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.04.2018
18-0365Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2004. a määruse nr 264 „Maaeluministeeriumi põhimäärus” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud24.04.2018
18-0405Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.04.2018
18-0384Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.04.2018
18-0383Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.04.2018
18-0374Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud17.04.2018
18-0356Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud12.04.2018
18-0351Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 „Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud11.04.2018

Näitan: 1-25|Kokku: 882|Näita kõiki|