Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: MEM. Maaeluministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

19-1133Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseksKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud12.11.2019
19-1132Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030Arengukava eelnõuKooskõlastamineTeostamisel12.11.2019
19-1131Põllukultuuride geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi seemne ja seemnekartuli turustamiseks lubatud kogused 2020. aastaks1Ministri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel12.11.2019
19-1129Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud11.11.2019
19-1126Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud09.11.2019
19-1090Põllumajandusministri määruste muutmine tulenevalt loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadusestMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel01.11.2019
19-1059Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud25.10.2019
19-1055Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 128 „Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.10.2019
19-1023Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud16.10.2019
19-0972“Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute ning partnerlusleppe “Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020” muutmise heakskiitmine ja volituse andmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud16.10.2019
19-0611Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuEsitamineEsitatud03.10.2019
19-0979Põllumajandusministri 14. jaanuari 2015. a määruse nr 4 „Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud02.10.2019
19-0717Taimekaitseseaduse, riigilõivuseaduse, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud27.09.2019
19-0953Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud24.09.2019
19-0802Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikTeavitamineTeostamisel19.09.2019
19-0939Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud19.09.2019
19-0938Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud19.09.2019
19-0902Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud11.09.2019
19-0901Eri tüüpi sõnniku toitainesisalduse arvutuslikud väärtused, põllumajandusloomade loomühikuteks ümberarvutamise koefitsiendid ja sõnnikuhoidla mahu arvutamise metoodikaMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud11.09.2019
19-0900Fosforitarbe klassidMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud11.09.2019
19-0857Maaeluministri 10. septembri 2018. a. määruse nr 54 „Toidu ekspordivõimaluste edendamine” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud29.08.2019
19-0835Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.08.2019
19-0825Maaeluministri 21. detsembri 2018. a määruse nr 82 „Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.08.2019
19-0807mahepõllumajanduse seaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsusMuu toimikKooskõlastamineLõppenud14.08.2019
19-0803Kala ümberarvestusteguridMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud09.08.2019