Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: MEM. Maaeluministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

19-0082Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. a määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud20.03.2019
19-0270Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2017. a määruse nr 164 “Kutselise kalapüügi loa taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügiloa andmise, kehtivuse peatamise ning kehtetuks tunnistamise kord, kalapüügivõimaluste arvutamise metoodika ja kalapüügiloa taotluse ning kalapüügiloa vormid” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel20.03.2019
19-0268Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel19.03.2019
19-0257Maaeluministri 10. juuli 2017. a määruse nr 53 „Katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutamise ettevõtetele esitatavad nõuded, sealhulgas katseloomade üle arvestuse pidamise täpsemad nõuded ja loomade heaolu üksuse täpsemad ülesanded” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel13.03.2019
19-0255Põllumajandusministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 94 „Loomkatse raskusastmete määratlused ja loomkatse liigitamise täpsemad nõuded raskusastmete järgi ning katselooma hukkamise nõuded ja hukkamise meetodid” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel13.03.2019
19-0245Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 7 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel11.03.2019
19-0244Maaeluministri ja põllumajandusministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel11.03.2019
19-0225Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 „Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud04.03.2019
19-0224Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud04.03.2019
19-02142019. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020ˮ alusel antavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kohased maaelu arengu toetusedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud28.02.2019
19-0066Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud28.02.2019
19-0210Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõudedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud28.02.2019
19-0208Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmisegaMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.02.2019
19-0194Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineKäskkirja eelnõuTeavitamineTeostamisel25.02.2019
19-0187Põllumajandusministri 13. märtsi 2015. a määruse nr 25 “Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.02.2019
19-0185Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41 „Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord“ kehtetuks tunnistamineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.02.2019
19-0174Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõudedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.02.2019
19-0147Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud12.02.2019
19-0133Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud11.02.2019
19-01312019. aastal antavad üleminekutoetusedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud08.02.2019
19-0129“Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute ning partnerlusleppe “Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020” muutmise heakskiitmine ja volituse andmineKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud08.02.2019
19-0128Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud08.02.2019
18-0824Toiduseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud07.02.2019
19-0110Maaeluministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.02.2019
19-0107Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud04.02.2019