Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: MEM. Maaeluministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

18-0858Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 “Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuEsitamineEsitatud19.09.2018
18-0552Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud19.09.2018
18-0922Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel12.09.2018
18-0902Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.09.2018
18-0891Riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude loeteluKorralduse eelnõuKooskõlastamineLõppenud31.08.2018
18-0864Maaparanduse uurimistöö, maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparanduse ekspertiisi ala vastutava spetsialisti täienduskoolituse nõudedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud17.08.2018
17-0907Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse ja taimekaitseseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuEsitamineEsitatud16.08.2018
18-0861Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud15.08.2018
18-0458„„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” muudatusettepanekute ning partnerlusleppe „Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014–2020” muutmise heakskiitmine ja volituse andmineKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud13.08.2018
18-0846Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud10.08.2018
18-0838Veterinaar- ja Toiduameti kohalike asutuste ümberkorraldamine ja nende tegevuse lõpetamineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud08.08.2018
18-0837Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud08.08.2018
18-0829Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõuKorralduse eelnõuEsitamineEsitatud07.08.2018
18-0826Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 “Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud31.07.2018
18-0824Toiduseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud30.07.2018
18-0823Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses liisingumaksete abikõlblikkuse tähtaja muutmisegaMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud30.07.2018
18-0798Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud18.07.2018
18-0773„Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030“ keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta seisukohtade küsimine ning programmi aruteluMuu toimikKooskõlastamineLõppenud11.07.2018
18-0772Loomakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusMuu toimikKooskõlastamineLõppenud11.07.2018
18-0771Maaeluministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud11.07.2018
18-0761Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ja turustamise investeeringutoetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud06.07.2018
18-0759Vähese tähtsusega abi andmine toidu ekspordi edendamiseksMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud05.07.2018
18-0745Maaeluministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.07.2018
18-0744Põllumajandusministri 29. novembri 2011. a määruse nr 90 “Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud03.07.2018
18-0725Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete sertifitseerimise ning turu-uuringute tegemise toetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud28.06.2018

Näitan: 1-25|Kokku: 904|Näita kõiki|