Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»

Sari: MEM. Maaeluministeerium

Telli e-postile

Toimikute nimekiri

EIS numberPealkiriToimiku liikEtappStaatusAlgatatud

19-0719Memorandum valitsuskabineti nõupidamiseleMuu toimikEsitamineEsitatud12.07.2019
19-0717Taimekaitseseaduse, riigilõivuseaduse, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel12.07.2019
19-0712Maaeluministri 15. jaanuari 2019. a määruse nr 4 „2019. aastal maaelu ja põllumajandusturu korraldamiseks antavad toetused” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel11.07.2019
19-0708Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõudedMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel10.07.2019
19-0707Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded toidu väikesemahulisel käitlemiselMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel10.07.2019
19-0680Toiduseaduse muutmise seadusSeaduseelnõuKooskõlastamineTeostamisel05.07.2019
19-0675Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineTeostamisel05.07.2019
19-0658Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavas osalemise toetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud02.07.2019
19-0651Maaeluministri 9. juuni 2016. a määruse nr 38 „Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud01.07.2019
19-0645Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus“ muutmine“ eelnõuMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.06.2019
19-0623Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 74 „Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud18.06.2019
19-0622Vabariigi Valitsuse määruste muutmineVabariigi Valitsuse määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud18.06.2019
19-0612Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud17.06.2019
19-0611Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõuSeaduseelnõuKooskõlastamineLõppenud17.06.2019
19-0573Põllumajandusministri 3. augusti 2004. a määruse nr 131 „Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud12.06.2019
19-0572Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud12.06.2019
19-0562Maaeluministri 4. mai 2017. a määruse nr 37 „Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud11.06.2019
19-05442019. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigidMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud06.06.2019
19-0525kalandusturu korraldamise seaduse ja karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusMuu toimikKooskõlastamineLõppenud04.06.2019
19-0478Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud27.05.2019
19-0463Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.05.2019
19-0462Kalapüügi innovatsiooniosaku toetusMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud22.05.2019
19-0446Põllumajandusministri 8. oktoobri 2014. a määruse nr 84 „Põllumajandustootja asendamise toetus“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.05.2019
19-0445Maaeluministri 16. augusti 2018. a määruse nr 48 „Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus” muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud20.05.2019
19-0425Maaeluministri 11. juuli 2016. a määruse nr 43 „Eritoidu koostis- ja kvaliteedinõuded, selle valmistamiseks kasutatavate ainete ja selle käitlemise nõuded ning eritoidu kohta toidualase teabe esitamise nõuded“ muutmineMinistri määruse eelnõuKooskõlastamineLõppenud13.05.2019