Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Kaasamise hea tava

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 11-1157Liik: Istungi protokolli märgitava otsuse eelnõuVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik: Juhani Lemmik

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:23.11.2011 13:57
  Tähtaeg:21.12.2011 23:59
  Pealkiri:Kaasamise hea tava
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Ilona Kään
  Kirjeldus:
  Riigikantselei koos ministeeriumide ja valitsusväliste partnerorganisatsioonide
  esindajatega on valmistanud ette "Kaasamise hea tava" eelnõu ja seletuskirja ning esitab need avalikule konsultatsioonile. Kaasamise hea tava sätestab põhimõtted, mille alusel valitsusasutused kaasavad huvirühmi ja avalikkust valitsuse otsustusprotsessi. Kaasamise hea tavaga luuakse senisest paremad võimalused jälgida otsustamisele tulevate asjade menetlust varasest ettevalmistamise etapist kuni otsuse vastuvõtmiseni.
  Sisu:
  Soovime teie seisukohti järgmistes küsimustes:
  1. Kas uus "Kaasamise hea tava" eelnõu on piisavalt selge, et mõista, millistel
  juhtudel kaasamine peab aset leidma? Kui mitte, siis millises osas on tekst
  ebaselge?
  2. Kas "Kaasamise hea tava" eelnõust on midagi välja jäänud? Kui jah, siis kuidas
  peate tarvilikuks teksti täiendada?
  3. Milliseid kaasamisega seotud küsimusi peate tarvilikuks täiendavalt käsitleda
  "Kaasamise heast tavast" eraldi?

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava11-1157/01
  23.11.2011 12:39
  Kaasamise hea tava

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid