Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 18-0016Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik: Kadi Tisler 6125214

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:10.01.2018 10:16
  Tähtaeg:07.02.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava18-0016/01
  10.01.2018 10:07
  Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 07.02.2018 23:59Vastatud: 08.02.2018 16:11Kooskõlastatud märkustega
  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 07.02.2018 23:59Vastatud: 14.02.2018 08:33Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 07.02.2018 23:59Vastatud: 26.01.2018 10:38Kooskõlastatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 07.02.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 07.02.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 07.02.2018 23:59Vastatud: 05.02.2018 10:04Kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 07.02.2018 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumVastatud: 22.01.2018 16:30Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Täitmine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:22.03.2018 14:15
  Tähtaeg:19.04.2018 23:59
  Ülesande kirjeldus:

  Sisenddokumendid

  Ava18-0016/07
  22.03.2018 14:09
  VÄM-ile - Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus

  Vastusdokument

  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 19.04.2018 23:59Tähtaeg ületatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:11.04.2018 10:39
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Välisminister
  Ettevalmistanud asutus:Välisministeerium
  Nimetus:Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus
  Koostajad:Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna õigusnõunik Kadi Tisler (612 5214, Kadi.Tisler@siseministeerium.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud Siseministeeriumi õigusosakonna keeletoimetaja Airi Kapanen (612 5241, airi.kapanen@siseministeerium.ee). Kokkuleppe eestikeelse teksti on koostanud Marion Mets (teenistussuhe peatunud) ja Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Priit Laaniste (612 5135, priit.laaniste@siseministeerium.ee). Kokkuleppe eelnõu tõlkis inglise keelest eesti keelde vandetõlk Katrin Selbak (5624 2050, inglise.eesti.vandetolk@gmail.com, Pilvekiri OÜ). Välisministeeriumis on eelnõu materjalid läbi vaadanud Välisministeeriumi juriidilise osakonna rahvusvahelise õiguse büroo jurist Liina Martinson (637 7428, liina.martinson@mfa.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Sven Mikser, Välisministeerium
  Edastaja:Kerli Raja, Välisministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava18-0016/08
  11.04.2018 10:28
  Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:19.04.2018 15:29
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava18-0016/09
  19.04.2018 15:23
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava18-0016/01
  10.01.2018 10:07
  Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus
  Ava18-0016/02
  22.01.2018 16:29
  Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus
  Ava18-0016/03
  26.01.2018 10:38
  Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus
  Ava18-0016/04
  05.02.2018 10:04
  Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus
  Ava18-0016/05
  08.02.2018 16:11
  Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus
  Ava18-0016/06
  14.02.2018 08:33
  Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus
  Ava18-0016/07
  22.03.2018 14:09
  VÄM-ile - Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus
  Ava18-0016/08
  11.04.2018 10:28
  Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus
  Ava18-0016/09
  19.04.2018 15:23
  Seaduseelnõu algatamine