Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2015–2020 koostamise ettepanek ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-0752Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:03.06.2014 10:36
  Tähtaeg:13.06.2014 23:59
  Pealkiri:Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2015–2020 koostamise ettepaneku ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu
  Asutus:Justiitsministeerium
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Liis Laaneloog
  Kirjeldus:
  1. Riigikogus heaks kiidetud kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 20181 näevad ühe prioriteetse valdkonnana ette isikuvastaste kuritegude ennetamise, tuues välja vajaduse tegeleda ennekõike lapsohvritega kuritegudega ja perevägivallaga.
  2. Vägivald on ühiskondlik probleem, mis põhjustab negatiivseid tagajärgi nii ohvrile kui tema lähedastele; vägivallast põhjustatud kannatused ja vigastused tekitavad suurt kahju ka ühiskonnale (suurenenud ravikulud, vähenenud töövõime, madalam elukvaliteet jne). Uuringud näitavad, et vägivald kipub korduma ja vägivallaringist välja pääseda on keeruline. Lapsed, kes satuvad vägivalla ohvriks või selle pealtnägijaks, puutuvad suurema tõenäosusega vägivallaga kokku ka täiskasvanueas. Sestap tuleb ühiskonnas tolerantsust vägivalla suhtes vähendada; tegutseda enne, kui vägivaldne käitumine jõuab avalduda ning vägivalla ilmsikstulekul tagada reageerimine nii haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- kui kriminaaljustiitssüsteemis.
  3. Käesoleva ettepanekuga algatatakse uue vägivalla vähendamise arengukava väljatöötamine. Koostatav kava on jätkuks kehtivale vägivalla vähendamise arengukavale 2010–20142. Uue arengukava vastu võtmine on ette nähtud Vabariigi Valitsuse tegevus-programmis 2014–20153 ning Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni tegevuskavas4.
  4. Ettepanekus põhjendatakse arengukava koostamise vajadust, antakse ülevaade valdkonna olukorrast ja peamistest probleemidest, selgitatakse arengukava eesmärki, võimalikke meetmeid ning tuuakse esialgne hinnang arengukavaga kaasnevatele mõjudele. Samuti on kirjeldatud arengukava koostamise ajakava ja protsessi.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-0752/01
  02.06.2014 11:23
  vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2015–2020 koostamise ettepaneku ja Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid