Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KEM. Keskkonnaministeerium»

Kiirgusseaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 17-1182Liik: SeaduseelnõuVastutaja: KeskkonnaministeeriumKontaktisik: Marily Jaska

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:20.10.2017 14:52
  Tähtaeg:03.11.2017 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1182/01
  20.10.2017 14:50
  Kiirgusseaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 03.11.2017 23:59Vastatud: 07.11.2017 13:51Kooskõlastatud märkustega
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 03.11.2017 23:59Vastatud: 16.11.2017 12:58Mitte kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 03.11.2017 23:59Vastatud: 14.11.2017 13:30Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 03.11.2017 23:59Vastatud: 24.11.2017 13:28Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Standardikeskuse kommentaar Kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõuleKaisa Rehand03.11.2017 13:45

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:15.03.2018 17:14
  Tähtaeg:21.03.2018 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava17-1182/06
  15.03.2018 17:11
  Kiirgusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 21.03.2018 23:59Vastatud: 04.04.2018 15:55Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Standardikeskuse kommentaar määruse "Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“ kavandileKaisa Rehand16.03.2018 10:47

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:11.04.2018 16:58
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Keskkonnaminister
  Ettevalmistanud asutus:Keskkonnaministeerium
  Nimetus:Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus
  Koostajad:Keskkonnaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonna nõunikud Reelika Runnel (reelika.runnel@envir.ee) ning Marily Jaska (tel 626 2993, marily.jaska@envir.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Siim Valmar Kiisler, Keskkonnaministeerium
  Edastaja:Ere Valgemäe, Keskkonnaministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1182/08
  11.04.2018 16:55
  Kiirgusseaduse muutmise seadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:19.04.2018 15:41
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava17-1182/09
  19.04.2018 15:36
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava17-1182/01
  20.10.2017 14:50
  Kiirgusseaduse muutmise seadus
  Ava17-1182/02
  07.11.2017 13:51
  Kiirgusseaduse muutmise seadus
  Ava17-1182/03
  14.11.2017 13:30
  Kiirgusseaduse muutmise seadus
  Ava17-1182/04
  16.11.2017 12:58
  Kiirgusseaduse muutmise seadus
  Ava17-1182/05
  24.11.2017 13:28
  Kiirgusseaduse muutmise seadus
  Ava17-1182/06
  15.03.2018 17:11
  Kiirgusseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava17-1182/07
  04.04.2018 15:55
  Kiirgusseaduse muutmise seadus
  Ava17-1182/08
  11.04.2018 16:55
  Kiirgusseaduse muutmise seadus
  Ava17-1182/09
  19.04.2018 15:36
  Seaduseelnõu algatamine