Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: RK. Riigikantselei»

Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 15-1305Liik: Muu toimikVastutaja: RiigikantseleiKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine (Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemisel)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  4 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Alustamata

  5 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsultatsioon)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:21.10.2016 10:55
  Tähtaeg:04.11.2016 18:00
  Pealkiri:Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 lõpparuanne
  Asutus:Riigikantselei
  Valdkond:Kodanikuühiskond
  Algataja:Ilona Kään
  Kirjeldus:
  Riigikantselei esitab avalikule konsultatsioonile Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 täitmise lõpparuande
  Sisu:
  Riigikantselei koos avatud valitsemise partnerluse tegevuskava tegevusi koordineerivate ministeeriumite ja valitsusväliste partnerite esindajatega on valmistanud ette Eesti tegevuskava täitmise lõpparuande eelnõu ja esitab selle avalikule konsultatsioonile. 
  
  Avatud valitsemise partnerlus on 2011.aastal käivitatud rahvusvaheline algatus kodanikukeskse riigijuhtimise edendamiseks, kasutades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. 
  
  Eesti eesmärgiks on partnerluses osaledes suunata valitsuse ja kogu ühiskonna teravdatud tähelepanu riigijuhtimise kvaliteedile, õppida teiste riikide kogemusest ning jagada Eesti kogemusi teiste partnerluses osalevate riikidega. Tegevuskava lõpparuanne on koostatud Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise 2014-2016 tegevuskava kogu rakendusperioodi kohta (juuli 2014 – juuni 2016).
  
  Tegevuskava eelnõu avalik konsultatsioon kestab kaks nädalat ja ootame teie arvamusi-seisukohti hiljemalt 4. novembriks 2016.
  
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 aruanne on kavas esitada Vabariigi Valitsusele teadmiseks võtmiseks ja seejärel avatud valitsemise partnerluse rahvusvahelisele tugiüksusele.
  
  Avatud valitsemise partnerluse ja Eesti osaluse kohta selles leiate rohkem teavet:
  Avatud Valitsemise Partnerluse veebilehelt http://www.opengovpartnership.org
  Riigikantselei veebilehelt https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Välisministeeriumi veebilehelt http://vm.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus 
  Avatud valitsemise partnerluse ümarlaua veebilehelt http://www.avatudvalitsemine.ee/ 
  
  Eelnõuga seotud küsimustele vastab Liis Kasemets (Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, tel 693 5627, liis.kasemets@riigikantselei.ee

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava15-1305/08
  21.10.2016 10:43
  Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel 2014-2016 lõpparuanne

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  6 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  7 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid