Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: HTM. Haridus- ja Teadusministeerium»

Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 13-1133Liik: SeaduseelnõuVastutaja: Haridus- ja TeadusministeeriumKontaktisik: Kaire Liiv, 735 0297

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalikuks konsultatsiooniks)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:09.08.2013 10:38
  Tähtaeg:30.08.2013 23:59
  Pealkiri:Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus
  Asutus:Haridus- ja Teadusministeerium
  Valdkond:Haridus ja teadus
  Algataja:Tuuliki Lorvi
  Kirjeldus:
  Euroopa Komisjon on oma 25.10.2012. a põhjendatud arvamuses käsitlenud Eestis aset leidvat rikkumist seoses õppejõududega tähtajaliselt sõlmitavate töölepingutega ja on asunud seisukohale, et Eestis rikutakse direktiivi 1999/70/EU ning täitmata on jäetud direktiivi klauslis 5 sisalduvad nõuded. Rikkumine seisneb selles, et Eesti siseriiklikes regulatsioonides puuduvad meetmed, mis hoiaksid ära järjestikuste tähtajaliste töölepingute kuritarvitamise akadeemilise personali suhtes. „Akadeemiline personal“ väljatöötamiskavatsuse mõttes on ülikooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduses nimetatud õppejõud ja teadustöötajad. Akadeemilise personali alla ei kuulu rektorid ja prorektorid. Euroopa Komisjoni hinnangul tuleb kuritarvituste vältimiseks ja lepingute sõlmimise aluste läbipaistvuse tagamiseks määrata objektiivsed alused, mis õigustaksid töölepingute uuendamist ning oluline on tagada, et need oleksid töölepingu sõlmimise kontekstis seotud ametikohaga, mitte sellel ametikohal tööd tegeva inimesega.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava13-1133/02
  09.08.2013 10:26
  Ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid