Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Tehnovõrkude talumistasu seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 16-0515Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:02.05.2016 15:07
  Tähtaeg:31.05.2016 23:59
  Märkused:
  Mallile ei kandnud adressaadid. Kiri mõeldud kõikidele ministeeriumitele.

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava16-0515/01
  02.05.2016 15:02
  Tehnovõrkude talumistasu seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Vastatud: 02.06.2016 13:34Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Vastatud: 01.06.2016 09:35Kooskõlastatud märkustega
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Vastatud: 16.06.2016 15:55Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Vastatud: 21.06.2016 10:22Mitte kooskõlastatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 31.05.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumVastatud: 22.11.2016 16:28Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:19.10.2016 08:56
  Tähtaeg:07.11.2016 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava16-0515/06
  19.10.2016 08:52
  Tehnovõrkude talumistasu seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Vastatud: 09.12.2016 08:11Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Vastatud: 04.11.2016 14:29Kooskõlastatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Vastatud: 03.01.2017 14:36Kooskõlastatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Vastatud: 11.11.2016 09:28Kooskõlastatud märkustega
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 07.11.2016 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:28.02.2017 13:27
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:ASJAÕIGUSSEADUSE RAKENDAMISE SEADUSE JA TEISTE SEADUSTE MUUTMISE SEADUS
  Koostajad:Eelnõu väljatöötamist juhtis Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets (vaike.murumets@just.ee). Eelnõu on keeleliselt toimetanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse keeletoimetaja Mari Koik (mari.koik@just.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Urmas Reinsalu, Justiitsministeerium
  Edastaja:Lea Kõu, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0515/11
  28.02.2017 13:25
  Tehnovõrkude talumistasu seadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:15.03.2017 11:21
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:ASJAÕIGUSSEADUSE RAKENDAMISE SEADUSE JA TEISTE SEADUSTE MUUTMISE SEADUSE
  Koostajad:Eelnõu väljatöötamist juhtis Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse nõunik Vaike Murumets (vaike.murumets@just.ee). Eelnõu on keeleliselt toimetanud Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse keeletoimetaja Mari Koik (mari.koik@just.ee).
  Dokumendi allkirjastaja:Urmas Reinsalu, Justiitsministeerium
  Edastaja:Lea Kõu, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0515/12
  15.03.2017 11:19
  Tehnovõrkude talumistasu seadus

  5 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:16.03.2017 13:42
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0515/13
  16.03.2017 13:41
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava16-0515/01
  02.05.2016 15:02
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/02
  01.06.2016 09:35
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/03
  02.06.2016 13:34
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/04
  16.06.2016 15:55
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/05
  21.06.2016 10:22
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/06
  19.10.2016 08:52
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/07
  11.11.2016 09:28
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/08
  22.11.2016 16:28
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/09
  09.12.2016 08:11
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/10
  03.01.2017 14:36
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/11
  28.02.2017 13:25
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/12
  15.03.2017 11:19
  Tehnovõrkude talumistasu seadus
  Ava16-0515/13
  16.03.2017 13:41
  Seaduseelnõu algatamine