Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Eesti infoühiskonna arengukava 2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-0887Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Karin Rits 639 7649

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:04.07.2012 16:05
  Tähtaeg:30.07.2012 23:59
  Pealkiri:Eesti infoühiskonna arengukava 2020 koostamise ettepaneku avalik konsulteerimine
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:IT ja infoühiskond
  Algataja:Marju Loonurme
  Kirjeldus:
  Avaliku arutelu algatamine Eesti infoühiskonna arengukava 2020 koostamise ettepaneku osas
  Sisu:
  „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ on jätkuks hetkel kehtivale arengukavale „Eesti infoühiskonna arengukava 2013“.
  Arengukava koostamise eesmärk on leppida kokku ja luua tingimused selleks, et kasutada infotehnoloogiast tulenevaid võimalusi tõhusalt Eesti strateegiliste eesmärkide, eelkõige konkurentsivõime kavas Eesti 2020 ja säästva arengu strateegias Säästev Eesti 21 seatud täitmiseks. 
  Arengukava koostamise kitsamad eesmärgid on:
  •	Uuendada järgmise perioodi infoühiskonna alased prioriteetsed suunad ja tegevused;
  •	Täpsustada infoühiskonna arengukava seos teiste valdkondlike arengukavadega;
  •	Täpsustada koostöö- ja rollijaotuse põhimõtteid infoühiskonna arengukava elluviimisel, sh avaliku ja erasektori vahel. 
  Avaliku konsultatsiooni eesmärgiks on tutvustada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud arengukava koostamise ettepanekut ja tegevussuundi laiemale üldsusele. Ühtlasi on eesmärgiks saada tagasisidet ja ettepanekuid järgmiste aspektide kohta:
  •	Väljakutsed ja trendid
  Kas kaardistatud väljakutsete ja trendide ülevaade on ammendav? Kui mitte, siis milliseid teemasid (ning millises vormis – analüüs, arutelu vms) tuleks täiendavalt/detailsemalt käsitleda?
  •	Arengukava eesmärk ja prioriteetsed tegevussuunad
  Kas arengukava esialgne eesmärk on selge, piisavalt ambitsioonikas, ent samas fokusseeritud? Kas eesmärgi saavutamine võimaldab tõsta Eesti üldist konkurentsivõimet ja inimeste heaolu? Kas kavandatavad tegevussuunad võimaldavad eesmärgi saavutamist? Kui ei, siis millistes suundades tuleks täiendavalt tegevusi planeerida?
  •	Arengukava koostamise protsess
  Millised on teie ettepanekud arengukava koostamise ja partnerite kaasamise osas?
  Teie tagasisidet ja täiendusettepanekuid ootame 30. juuliks 2012. 
  Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust kas Karin Ritsu (karin.rits@mkm.ee; tel 6 397 649) või Margus Püüaga (margus.pyya@mkm.ee; tel 6 397 640).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0887/02
  04.07.2012 15:56
  Eesti infoühiskonna arengukava 2020 koostamise ettepaneku avalik konsulteerimine

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  4 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid