Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Eesti infoühiskonna arengukava 2020

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 12-0887Liik: Korralduse eelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik: Karin Rits 639 7649

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud

  4 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine (Avalik konsulteerimine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:07.05.2013 16:00
  Tähtaeg:30.05.2013 23:59
  Pealkiri:Eesti infoühiskonna arengukava 2020
  Asutus:Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Valdkond:IT ja infoühiskond
  Algataja:Mariko Männa
  Kirjeldus:
  Avaliku arutelu algatamine „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“ eelnõu osas
  Sisu:
  Sügisest 2012 kuni kevadeni 2013 kogunesid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikantselei eestvedamisel osapooled era-, vaba- ja avalikust sektorist, et seada Eesti IKT-poliitika tulevikusihte ning valmistada ette „Infoühiskonna arengukava 2013“ jätkukava - „Eesti infoühiskonna arengukava 2020“. 
  
  Töö aluseks oli tõdemus, et IKT on oluline tööriist majanduse konkurentsivõime ja inimeste elukvaliteedi tõstmisel ning et riigi IKT-poliitika peab olema suunatud Eesti strateegiliste eesmärkide saavutamisele tehnoloogia nutika kasutamise kaudu. Arutelude lähtekohaks võeti eeskätt Eesti konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ seatud kaks olulist strateegilist eesmärki: saavutada tootlikkuse kasv läbi kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste ning tõsta tööhõivet. Lisaks konkurentsivõime kavale kaaluti võimalusi pakkuda nutika IKT kasutusega vastuseid Eesti jätkusuutliku arengu strateegias „Säästev Eesti 21“ sätestatud väljakutsetele: keskkonna kaitse, kultuuri säilimine, suurem sidusus ja heaolu kasv. Konkurentsivõime ja jätkusuutliku arengu saavutamiseks on vaja tõhusalt ja mõjusalt toimivat riiki. Seetõttu lähtusime arengukava koostamisel lisaks kahele eeltoodud katusstrateegiale OECD 2011.a. valminud raportis pakutud suundadest Eesti riigivalitsemise arendamiseks . 
  
  Arengukava koostamiseks läbiviidud töötubade, seminaride, konverentside jms tulemusel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis valminud infoühiskonna arengukava 2020 eelnõu, mida soovime nüüd tutvustada laiemale üldsusele. Ühtlasi on eesmärgiks saada tagasisidet ja ettepanekuid järgmiste aspektide kohta:
  
  • Infoühiskonna katusvisioon ja infoühiskonna arengukava 2020 visioon 
  Kas infoühiskonna katusvisioon on piisavalt selge ning ambitsioonikas? Kas visioon vajaks millegagi täiendamist? 
  Kas infoühiskonna arengukava 2020 visioon on piisavalt selge ja ambitsioonikas, samas fokusseeritud? Kas visioon vajaks millegagi täiendamist?
  
  • Üldeesmärk ja alameesmärgid 
  Kas arengukava üldeesmärk on asjakohane ja arusaadav? Kas valitud alameesmärkide valik on põhjendatud ning nad sisus selged? Kas on mõõdikuid, mis vajaksid lisamist või asendamist?
  
  • Meetmed ja tegevused
  Kas esitatud meetmed ja tegevused võimaldavad saavutada seatud eesmärke? Millised tegevused või tegevussuunad vajaksid täiendamist või asendamist või lisamist?
  
  • Väljakutsed ja trendid
  Kas kaardistatud hetkeolukorra analüüs, sh lisas toodud täpsem väljakutsete ja trendide ülevaade on ammendav? 
  
  • Arengukava elluviimine
  Kas arengukava elluviimise mudel toetab visiooni ja eesmärgi saavutamist? Millised on täiendavad ettepanekud arengukava elluviimise tõhustamiseks?
  
  • Arengukava edasine protsess ja tutvustamine
  Millised on ettepanekud arengukava edasise protsessi, kaasamise ja tutvustamise osas?
  
  Mis saab ettepanekutest edasi?
  Teie tagasisidet ja täiendusettepanekuid ootame meiliaadressile karin.rits@mkm.ee 30. maiks 2013. Seejärel analüüsime tehtud ettepanekuid ning täiendame arengukava eelnõud vastavalt saadud sisendile. Juunis 2013 saadetakse arengukava ametlikule kooskõlastusringile. Eesmärk on arengukava saata Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt septembris 2013. 
  Kes on konsultatsiooni sihtgrupid?
  
  Arengukava eelnõu saadetakse infoühiskonna arengust huvitatud osapooltele: teistele ministeeriumidele, Riigikantseleile, Infoühiskonna Nõukogule, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidule, e-Riigi Akadeemiale, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutustele, Eesti Lairiba Sihtasutusele, Eesti Internet Sihtasutusele, Eesti Interneti Kogukonnale, Open Data kogukonnale, Kaubandus- Tööstuskojale, Eesti Linnade Liidule, Eesti Omavalitsuste Liidule, erinevatele ülikoolidele, mõttekodadele jne. Muuhulgas teavitatakse konsultatsioonist kõiki teisi arengukava töötubades ja seminaridel osalenuid.
  
  Küsimuste tekkimisel palun võtke ühendust Karin Ritsuga (karin.rits@mkm.ee; tel 6 397 649).

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava12-0887/09
  07.05.2013 15:45
  Eesti infoühiskonna arengukava 2020
  Ava12-0887/10
  16.05.2013 15:31
  Eesti infoühiskonna arengukava 2020

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid