Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 16-0568Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:16.05.2016 15:59
  Tähtaeg:07.06.2016 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava16-0568/01
  16.05.2016 15:55
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Vastatud: 08.06.2016 08:51Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Vastatud: 13.06.2016 15:36Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 07.06.2016 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 07.06.2016 23:59Vastatud: 07.06.2016 22:14
  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 07.06.2016 23:59Ei ole esitatud
  AvaRiigikohusVastatud: 13.06.2016 16:41

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:12.08.2016 08:36
  Tähtaeg:30.08.2016 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava16-0568/06
  12.08.2016 08:28
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Vastatud: 22.08.2016 08:10Kooskõlastatud
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Vastatud: 12.09.2016 15:03Kooskõlastatud märkustega
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Vastatud: 05.09.2016 10:12Kooskõlastatud märkustega
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 30.08.2016 23:59Vastatud: 30.08.2016 09:07Kooskõlastatud märkustega

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaRiigikohusTähtaeg: 30.08.2016 23:59Vastatud: 30.08.2016 16:13
  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 30.08.2016 23:59Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  AvaEesti Advokatuuri arvamus riigi õigusabi seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu kohtaLea Kõu31.08.2016 16:00
  AvaEesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni arvamusLea Kõu31.08.2016 16:02
  AvaRiigi õigusabi komisjoni seisukohtLea Kõu31.08.2016 16:03

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Alustamata
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika osakonna vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa (tel 680 3120, e-post gunnar.vaikmaa@just.ee), kohtute seaduse muudatuse riigi- ja kohaliku omavalitsuse riikliku registri üleandmise osas on koostanud sama osakonna kohturegistrite talituse juhataja Margit Veskimäe (tel 680 3121, e- 1 Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020 ja selle rakendusplaan on kättesaadavad arvutivõrgus: http://www.fin.ee/ida-virumaa-tegevuskava-2015-2020 2 post margit.veskimae@just.ee) ja kõnesoleva seaduse muudatuse Viru Maakohtu esimehe lisatasustamise osas kohtute talituse nõunik Maret Saanküll (tel 680 3125, e-post maret.saankull@just.ee). Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetanud õiguspoliitika osakonna õigusloome korralduse talituse toimetaja Taima Kiisverk (tel 620 81 81, e-post: taima.kiisverk@just.ee).

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0568/12
  23.09.2016 15:57
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

  4 Menetlusetapp: Esitamine (Seaduseelnõu algatamine)

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:28.09.2016 10:43
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava16-0568/13
  28.09.2016 10:42
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava16-0568/01
  16.05.2016 15:55
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
  Ava16-0568/02
  07.06.2016 22:14
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/03
  08.06.2016 08:51
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/04
  13.06.2016 15:36
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/05
  13.06.2016 16:41
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/06
  12.08.2016 08:28
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/07
  22.08.2016 08:10
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/08
  30.08.2016 09:07
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/09
  30.08.2016 16:13
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/10
  05.09.2016 10:12
  Siseministeerium, Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/11
  12.09.2016 15:03
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/12
  23.09.2016 15:57
  Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
  Ava16-0568/13
  28.09.2016 10:42
  Seaduseelnõu algatamine