Dokumendid»Arhiiv»Riigisisesed dokumendid»Sari: KUM. Kultuuriministeerium»

Autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu

Eelnõu toimiku number: 08-0359Liik: SeaduseelnõuVastutaja: KultuuriministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:06.06.2008 00:00
  Tähtaeg:20.06.2008 00:00
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava5.1-3/1331
  06.06.2008 00:00
  Eelnõu dokument

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 20.06.2008 00:00Vastatud: 25.06.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaRegionaalministri bürooTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaRahvastikuministri bürooTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade liitTähtaeg: 20.06.2008 00:00Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:11.08.2008 00:00
  Tähtaeg:09.09.2008 00:00
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava08-0359/01
  02.09.2008 00:00
  Tähtaja pikendamine
  Ava5.1-3/1726
  11.08.2008 00:00
  Eelnõu dokument

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 09.09.2008 00:00Vastatud: 11.09.2008 00:00Mitte kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:13.10.2008 00:00
  Tähtaeg:03.11.2008 00:00
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava5.1-3/2079
  13.10.2008 00:00
  Eelnõu dokument

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 03.11.2008 00:00Vastatud: 13.11.2008 00:00Mitte kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  4 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:21.07.2009 00:00
  Tähtaeg:05.08.2009 00:00
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava5.1-3/1449
  21.07.2009 00:00
  Eelnõu dokument

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 05.08.2009 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 05.08.2009 00:00Vastatud: 28.08.2009 00:00Mitte kooskõlastatud
  AvaJustiitsministeeirumVastatud: 28.08.2009 00:00Mitte kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava08-0359/01
  02.09.2008 00:00
  Tähtaja pikendamine
  Ava10.2-3/9257
  28.08.2009 00:00
  Kooskõlastus
  Ava10.2-3/9257
  28.08.2009 00:00
  Väline kooskõlastus
  Ava10.2-3/9518
  11.09.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava10.2-3/9518 (11535)
  13.11.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava2-2-4/5419
  25.06.2008 00:00
  Väline kooskõlastus
  Ava5.1-3/1331
  06.06.2008 00:00
  Eelnõu dokument
  Ava5.1-3/1449
  21.07.2009 00:00
  Eelnõu dokument
  Ava5.1-3/1726
  11.08.2008 00:00
  Eelnõu dokument
  Ava5.1-3/2079
  13.10.2008 00:00
  Eelnõu dokument