Dokumendid»Arhiiv»Riigisisesed dokumendid»Sari: SIM. Siseministeerium»

Pääste seaduse ja tuleohutuse seaduse eelnõu

Eelnõu toimiku number: 08-0600Liik: SeaduseelnõuVastutaja: SiseministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:13.10.2008 00:00
  Tähtaeg:27.10.2008 00:00
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava2-1-5/8762
  13.10.2008 00:00
  Eelnõu dokument
  Ava2-1-5/8762
  13.10.2008 00:00
  Eelnõule lisatav seletuskiri
  Ava2-1-5/8762
  13.10.2008 00:00
  Eelnõu lisa, lahutamata osa

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Vastatud: 23.10.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Vastatud: 27.10.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaRegionaalministri bürooTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaRahvastikuministri bürooTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade liitTähtaeg: 27.10.2008 00:00Vastatud: 06.11.2008 00:00Mitte kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Vastatud: 29.10.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 27.10.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumVastatud: 29.10.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumVastatud: 05.11.2008 00:00Mitte kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumVastatud: 06.11.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumVastatud: 07.11.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumVastatud: 12.11.2008 00:00Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:21.01.2009 00:00
  Tähtaeg:05.02.2009 00:00
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava2-1-5/8762
  21.01.2009 00:00
  Eelnõu dokument

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 05.02.2009 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 05.02.2009 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 05.02.2009 00:00Vastatud: 11.02.2009 00:00Kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 05.02.2009 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade liitVastatud: 10.02.2009 00:00Kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumVastatud: 12.02.2009 00:00Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  3 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:19.02.2009 00:00
  Tähtaeg:13.03.2009 00:00
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava2-1-5/8762
  19.02.2009 00:00
  Eelnõule lisatav seletuskiri

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 13.03.2009 00:00Vastatud: 17.03.2009 00:00Kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  4 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:28.04.2009 00:00
  Uuesti esitatud:22.05.2009 00:00
  Edastaja:Zanna Arhipova

  Esitatud dokumendid

  Ava2-1-5/8762
  28.04.2009 00:00
  Eelnõu dokument

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava1-1-11/21515
  27.10.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava10.2-3/2554
  17.03.2009 00:00
  Kooskõlastus
  Ava2-1-5/8762
  13.10.2008 00:00
  Eelnõu dokument
  Ava2-1-5/8762
  13.10.2008 00:00
  Eelnõule lisatav seletuskiri
  Ava2-1-5/8762
  13.10.2008 00:00
  Eelnõu lisa, lahutamata osa
  Ava2-1-5/8762
  06.11.2008 00:00
  Väline kooskõlastus
  Ava2-1-5/8762
  21.01.2009 00:00
  Eelnõu dokument
  Ava2-1-5/8762
  19.02.2009 00:00
  Eelnõule lisatav seletuskiri
  Ava2-1-5/8762
  28.04.2009 00:00
  Eelnõu dokument
  Ava2-7/8-05115/004
  05.11.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava2-7/9-00057/003
  11.02.2009 00:00
  Kooskõlastus
  Ava20-2/49404
  29.10.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava3.1-3/3933
  12.11.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava3.1-383933
  12.11.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava3.3-/268
  12.02.2009 00:00
  Kooskõlastus
  Ava5-1/26
  10.02.2009 00:00
  Väline kooskõlastus
  Ava5.-4./7374
  29.10.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava5.1 -2/2234
  06.11.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava8.1/10205
  23.10.2008 00:00
  Kooskõlastus
  AvaV-10-1/88
  07.11.2008 00:00
  Kooskõlastus