Dokumendid»Arhiiv»Riigisisesed dokumendid»Sari: MKM. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium»

Asjaõigusseaduse, asjaõigusseaduse rakendamise seaduse, ehitusseaduse, elektrituruseaduse, maakatastriseaduse, planeerimisseaduse, riigilõivuseaduse ja veeseaduse muutmise seadus

Eelnõu toimiku number: 08-0669Liik: SeaduseelnõuVastutaja: Majandus- ja KommunikatsiooniministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:14.11.2008 00:00
  Tähtaeg:28.11.2008 00:00
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava2-2/8-05474/001
  14.11.2008 00:00
  Eelnõu dokument

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 28.11.2008 00:00Vastatud: 26.11.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 28.11.2008 00:00Vastatud: 28.11.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 28.11.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 28.11.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 28.11.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Maaomavalitsuste LiitTähtaeg: 28.11.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaPõllumajandusministeeriumTähtaeg: 28.11.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 28.11.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 28.11.2008 00:00Vastatud: 02.12.2008 00:00Kooskõlastatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 28.11.2008 00:00Vastatud: 01.12.2008 00:00Mitte kooskõlastatud
  AvaRegionaalministri bürooTähtaeg: 28.11.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaRahvastikuministri bürooTähtaeg: 28.11.2008 00:00Tähtaeg ületatud
  AvaEesti Linnade liitTähtaeg: 28.11.2008 00:00Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  2 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:24.03.2009 00:00
  Tähtaeg:15.04.2009 00:00
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava2-2/8-05474/010
  24.03.2009 00:00
  Eelnõu dokument

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaJustiitsministeeriumTähtaeg: 15.04.2009 00:00Vastatud: 15.04.2009 00:00Mitte kooskõlastatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  Ei ole esitatud

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava1-1.11/23634
  28.11.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava10.2-3/3992
  15.04.2009 00:00
  Kooskõlastus
  Ava2-2/8-05474/001
  14.11.2008 00:00
  Eelnõu dokument
  Ava2-2/8-05474/010
  24.03.2009 00:00
  Eelnõu dokument
  Ava2-4- 5/9802
  01.12.2008 00:00
  Väline kooskõlastus
  Ava5.-2./7800
  26.11.2008 00:00
  Kooskõlastus
  Ava8.1/11835
  02.12.2008 00:00
  Väline kooskõlastus