Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Keskkonnaministri 22.12.2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine“ avatud taotlemise korral“ muutmineKEM/20-002309.01.202020.01.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu
Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse eelnõuVÄM/18-073806.01.202013.01.2020LõppenudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduse „Eesti Vabariigi valitsuse ja Kreeka Vabariigi valitsuse julgeolekukokkuleppe kahe riigi vahel vahetatava salastatud teabe kaitse kohta muutmise protokoll“ eelnõuKAM/19-133320.12.201923.01.2020TeostamiselKorralduse eelnõu
Keskkonnaministri 7. detsembri 2016. a määruse nr 64 „Kasvuhoonegaaside heitkoguse ühikutega kauplemise kord“ muutmineKEM/19-111519.12.201931.12.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusSOM/19-10681.2-2/11219.12.201917.01.2020LõppenudSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 “Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmineMEM/19-13061.4-1/141717.12.201913.01.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE)RIIGIKOGU/20-004615.01.2020EsitatudSeaduseelnõu
Foreign Affairs Council (FAC) ; 20.01.20203.1.2/20-000314.01.2020Esitatud
Riigi kultuuripreemiate komisjoni koosseisu muutmineKUM/20-004014.01.2020EsitatudKorralduse eelnõu
„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ 2019. aasta aruanneKUM/20-003914.01.2020EsitatudMuu toimik
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 10. jaanuari 2020. a erakorralisel istungil3.1.2/20-003008.01.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (127 SE)RIIGIKOGU/19-132919.12.2019EsitatudSeaduseelnõu