Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Sotsiaalkaitseministri 28. mai 2015. a käskkirja nr 98 „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ muutmineSOM/19-11121.2-2/114-106.11.201920.11.2019TeostamiselKäskkirja eelnõu
Kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduse muutmise seadus (kohustusliku kogumispensioni reform)RAM/19-107330.10.201906.11.2019LõppenudSeaduseelnõu
Kaitselennunduse õhusõidukite registri põhimäärusKAM/19-087003.09.201917.09.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanga põhikirja muutmise ratifitseerimise seadusRAM/19-086030.08.201926.09.2019LõppenudSeaduseelnõu
Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seadusMKM/19-08532-2/19-0265/642829.08.201919.09.2019LõppenudSeaduseelnõu
Sotsiaalkaitseministri 20. detsembri 2017. a määruse nr 65 „Kinnise lasteasutuse teenuse hind ja maksimaalne maksumus teenust saama õigustatud lapse kohta kalendriaastas ning nõuded kinnise lasteasutuse töötajate arvule“ muutmineSOM/19-08471.2-2/100-128.08.201909.09.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseksMEM/19-11331.4-1/126612.11.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismisRAM/19-108131.10.2019EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 08.11.20196.1.2/19-337129.10.2019Esitatud
Taastuvast energiaallikast energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kordMKM/19-04022-3/18-0327/349328.10.2019EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuKUM/18-114223.10.2019EsitatudSeaduseelnõu
Eesti kodakondsuse andmine (10)SIM/19-10181-6/1898-215.10.2019EsitatudKorralduse eelnõu