Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Täitesüsteemi ümberkorraldamise kontseptsioonJUM/19-06268-1/386420.06.201909.08.2019TeostamiselMuu toimik
Spordiseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuKUM/18-114220.06.201912.07.2019TeostamiselSeaduseelnõu
Maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni ratifitseerimise seadusRAM/19-062419.06.201918.07.2019TeostamiselSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2017. a määruse nr 63 „Keskvalitsuse ostetavate toodete, teenuste ja hoonete energiatõhususe nõuded“ muutmineMKM/19-04092-3/19-0159/351719.06.201911.07.2019TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 74 „Kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded” muutmineMEM/19-06231.4-3/75418.06.201903.07.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse määruste muutmineMEM/19-06221.4-1/75118.06.201910.07.2019TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seadusMKM/19-03852-2/19-0190/326520.06.2019EsitatudSeaduseelnõu
Toetusmeetme Film Estonia mahu ühekordne suurendamineKUM/19-062520.06.2019EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Transport, Telecommunications and Energy (TTE) Council ; 25.06.201915.2/19-212619.06.2019Esitatud
Meresõiduohutuse seaduse muutmise seadusMKM/19-03172-2/17-0676/267318.06.2019EsitatudSeaduseelnõu
Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (DK)SIM/19-06181-6/1827-218.06.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmisest keeldumine (VF)SIM/19-06171-6/1834-218.06.2019EsitatudKorralduse eelnõu