Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadusJUM/17-10628-1/680531.10.201829.11.2018LõppenudSeaduseelnõu
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmineSOM/17-15001.2-2/14928.12.201724.01.2018LõppenudKorralduse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta teabe edastamise kord, nakkushaiguste loetelu ja andmesubjekti isikuandmetega edastatavate andmete koosseisSOM/18-13281.2-2/13912.12.201819.12.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Maaparandushoiutööde nõudedMEM/18-13211.4-3/162312.12.201817.12.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Maaparanduse uurimistöö nõudedMEM/18-13181.4-3/160911.12.201814.12.2018LõppenudMinistri määruse eelnõu
Majandus- ja taristuministri 19. oktoobri 2017. a määruse nr 53 „Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise põhimõtted“ muutmineMKM/18-12972-1/18-0409/1036607.12.201821.12.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Rahandusministri 19. detsembri 2015. a määruse nr 50 „Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord” muutmineRAM/18-128105.12.201814.12.2018LõppenudMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 „Tervise infosüsteemi põhimäärus“ muutmineSOM/18-12731.2-2/12704.12.201811.12.2018LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja teiste seaduste täiendamise seadus (Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja astumine)“SIM/18-122507.12.2018EsitatudSeaduseelnõu
Sadamaseaduse täiendamise seadusMKM/18-07752-2/18-0228/616206.12.2018EsitatudSeaduseelnõu
Tubakaseaduse ja alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadusSOM/18-09641.2-2/9803.12.2018EsitatudSeaduseelnõu
Volituse andmine Sihtasutuse Teater NO99 lõpetamise otsustamiseksKUM/18-121930.11.2018EsitatudKorralduse eelnõu
COM(2018) 384 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Justice programme9.12.1/18-2005COM(2018) 384; 2018/0208 (COD); 2018/0208(COD)30.11.2018EsitatudEL eelnõu
Transport, Telecommunications and Energy (TTE) Council ; 03.12.201815.2/18-425628.11.2018Esitatud