Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadusJUM/17-10628-1/680531.10.201829.11.2018LõppenudSeaduseelnõu
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas“ toetuse andmise tingimusedSOM/19-01631.2-2/22-118.02.201901.03.2019TeostamiselKäskkirja eelnõu
Põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba“ muutmineMEM/19-01471.4-3/20812.02.201926.02.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Majandus- ja taristuministri 6.jaanuari 2016. a määruse nr 3 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetamise tingimused“ muutmineMKM/19-01452-1/17-0634/131512.02.201926.02.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2016 määruse nr 103 „Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord“ muutmineKAM/19-014412.02.201912.03.2019TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Sotsiaalkaitseministri 23. mai 2018. a määruse nr 26 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas“ muutmineSOM/19-01431.2-2/1912.02.201926.02.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Rahandusministri 11. aprilli 2017. a määruse nr 24 „Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine“ muutmineRAM/19-014212.02.201926.02.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
COM(2019) 16 COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations of an agreement with the United States of America on the elimination of tariffs for industrial goods5.1/19-0225COM(2019) 1618.02.2019EsitatudEL eelnõu
Riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamise tingimused ja kordRAM/19-003418.02.2019EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2019. aastalRAM/19-014612.02.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Raha eraldamineRAM/19-014112.02.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmineSIM/19-01391-6/1747-212.02.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu esitamine valitsusele otsustamiseks (Käru metskond 43)KEM/19-013611.02.2019EsitatudKorralduse eelnõu