Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti Vabariigi valitsuse ja Egiptuse Araabia Vabariigi valitsuse vahelise diplomaatilise passi kasutajate suhtes vasta stikuse viisanõudest loobumise kokkuleppe eelnõu heakskiitmineVÄM/20-012231.01.202014.02.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Tervise- ja tööministri 30. mai 2017. a käskkirja nr 61 „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“ muutmineSOM/20-00891.2-2/7-128.01.202018.02.2020LõppenudKäskkirja eelnõu
Kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusMKM/20-005117-2/2019/30515.01.202027.02.2020TeostamiselSeaduseelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduse „ Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe muutmise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine “ eelnõuVÄM/20-004215.01.202022.01.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Energeetika seadustiku eelnõu väljatöötamiskavatsusMKM/20-003417-2/2019/25113.01.202011.03.2020TeostamiselSeaduseelnõu
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduseelnõu väljatöötamise kavatsus (tööelu infosüsteemi arendamine)SOM/20-00311.2-1/87-113.01.202007.02.2020LõppenudSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 18.02.20206.1.2/20-034712.02.2020Esitatud
Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030MEM/19-11321.2-1/126929.01.2020EsitatudArengukava eelnõu
Vabariigi Valitsuse korralduse „ Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi viisaküsimustes vastastikuse esindamise kokkuleppe muutmise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine “ eelnõuVÄM/20-004222.01.2020EsitatudKorralduse eelnõu
Taimekaitseseaduse, riigilõivuseaduse, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning mahepõllumajanduse seaduse muutmise seadusMEM/19-07171.4-1/86721.01.2020EsitatudSeaduseelnõu
Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (131 SE)RIIGIKOGU/20-004615.01.2020EsitatudSeaduseelnõu
Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030MEM/19-11321.2-1/126915.01.2020EsitatudArengukava eelnõu