Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti lipu heiskamine leinalipuna 25. märtsil 2019. aastalJUM/19-01978-1/153427.02.201906.03.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Korteriomandi- ja korteriühistuseadusJUM/19-019510-4/1470-126.02.201915.04.2019LõppenudSeaduseelnõu
Dokumendi „Taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava aastateks 2019-2023“ kinnitamineMEM/19-01941.4-3/25925.02.201918.03.2019LõppenudKäskkirja eelnõu
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Keskkonnaministri 19. detsembri 2019. aasta määruse nr 76 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal“ muutmineKEM/20-128723.10.202027.10.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 144 „Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“, Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 „Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid“ ja Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 193 „Plii ja selle ioonsete ühendite kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ muutmineSOM/20-12111.2-2/110-105.10.202026.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Ligipääsetavuse rakkerühma vahearuanneRK/20-115724.09.202030.09.2020LõppenudMuu toimik
Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusMKM/20-11312-2/20-0312/566118.09.202009.10.2020LõppenudSeaduseelnõu
Ehitusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusMKM/20-106817-7/19-0356/5424-103.09.202005.10.2020LõppenudSeaduseelnõu
Statistikaameti 2021.-2024. aastal tehtavate statistikatööde loeteluRAM/20-10631.1-10/5942-102.09.202023.09.2020LõppenudKorralduse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määrus)JUM/20-04398-1/253525.09.2020EsitatudSeaduseelnõu
Välisministeerium esitab Vabariigi Valitsuse istungi päevakorda ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu.VÄM/20-107604.09.2020EsitatudSeaduseelnõu
COM(2020) 277 Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on A Bridge to Jobs - Reinforcing the Youth Guarantee and replacing Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a Youth Guarantee18.1.1/20-1550COM(2020) 277; 2020/0132 (NLE); 2020/0132(NLE)24.08.2020EsitatudEL eelnõu
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõuMEM/20-03751.4-1/34016.07.2020EsitatudSeaduseelnõu
Euroopa Keskpika Ilmaennustuse Keskuse asutamise konventsiooniga ühinemiseks vajalike lepingute ratifitseerimise seadus eelnõuVÄM/20-079719.06.2020EsitatudSeaduseelnõu
Tulumakseseaduse muutmise seaduse eelnõu (213 SE)RIIGIKOGU/20-075412.06.2020EsitatudSeaduseelnõu