Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik
Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“RK/20-075915.06.202027.07.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-204.06.202017.06.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest EestisRK/20-041210.04.202022.04.2020LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti lipu heiskamine 15. juunil 2020. aastalJUM/20-04068-1/233109.04.202023.04.2020LõppenudKorralduse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 “Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord” muutmineKAM/21-003514.01.202104.02.2021TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Keskkonnaministri 16.01.2020 määruse nr 6 „Veekasutuse aruande täpsustatud andmekoosseis ja aruande esitamise kord“ muutmineKEM/21-001608.01.202115.01.2021LõppenudMinistri määruse eelnõu
Jäätmeseaduse, pakendiseaduse ja tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsusKEM/20-161731.12.202001.02.2021TeostamiselSeaduseelnõu
põllumajandustoote ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamise seaduse eelnõuMEM/20-12861.4-1/103821.12.202022.01.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Ministri määruste muutmineSOM/20-15651.2-2/14917.12.202022.12.2020LõppenudMinistri määruse eelnõu
Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruse nr 29 „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord“ muutmineMEM/20-15641.4-3/122017.12.202005.01.2021LõppenudMinistri määruse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik