Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik
Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“RK/20-075915.06.202027.07.2020LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-204.06.202017.06.2020LõppenudKorralduse eelnõu
Ülevaade ÜRO tegevuskava 2030 elluviimisest EestisRK/20-041210.04.202022.04.2020LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti lipu heiskamine 15. juunil 2020. aastalJUM/20-04068-1/233109.04.202023.04.2020LõppenudKorralduse eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Haridus- ja teadusministri 8. juuni 2015. a käskkirja nr 235 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ elluviimiseks” muutmineHTM/20-14498-2/20/507326.11.202003.12.2020TeostamiselKäskkirja eelnõu
Perehüvitiste seaduse muutmineSIM/20-14481-6/2218-126.11.202001.12.2020TeostamiselSeaduseelnõu
Toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti heakskiitmise taotluse nõuetekohasuse kontrollimise ning toimeaine, taimekaitseaine ja sünergisti hindamise tasude määrad 2021. aastalMEM/20-14461.4-3/111925.11.202009.12.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusSIM/19-072325.11.202016.12.2020TeostamiselSeaduseelnõu
Siseministri määruste muutmine seoses rahapesu andmebüroo valitsusasutuseks ümberkujundamisegaSIM/20-14411-7/331-125.11.202002.12.2020TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seadusMKM/20-00682-2/19-0420/44325.11.202022.12.2020TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Eesti seisukohad eurorühma 30. novembri 2020. a ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 1. detsembri 2020. a mitteametlikul videokohtumiselRAM/20-144726.11.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Sotsiaalkaitse infosüsteemi kantava 2021. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamineSOM/20-13721.2-2/125-126.11.2020EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Välismaalaste seaduse alusel sisserände piirarvu alla arvatavate välismaalaste 2021. aasta sisserände piirarvu kehtestamineSIM/20-144311-1/35-125.11.2020EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse määruse „Kutselise kalapüügi võimalused ja kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks“ eelnõuKEM/20-125125.11.2020EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Sotsiaalhoolekande seaduse, perehüvitiste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusSOM/20-08501.2-2/83-125.11.2020EsitatudSeaduseelnõu
Eesti seisukoht Cotonou lepingu artikli 95 lõike 4 kohaste üleminekumeetmete vastuvõtmise kohtaVÄM/20-143724.11.2020EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu