Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Küberjulgeoleku strateegia 2014-2017 lõpparuanneMKM/18-038820.04.201803.05.2018TeostamiselIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Tervise- ja tööministri 4. detsembri 2014. a käskkirja nr 222 „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ muutmineSOM/18-03871.2-2/4520.04.201807.05.2018TeostamiselKäskkirja eelnõu
Välisministri 17. juuni 2009. aasta määruse nr 13 „Rahalise abi andmise ja tagastamise kord ning tagatiseta rahalise abi taotluse vorm“ muutmise määruse eelnõu.VÄM/18-038520.04.201827.04.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetusMEM/18-03831.4-3/58220.04.201807.05.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Aastatel 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kordRAM/18-038220.04.201814.05.2018TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Muuseumiseaduse muutmise seaduse eelnõuKUM/17-132620.04.201814.05.2018TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (618 SE)RIIGIKOGU/18-038620.04.2018EsitatudSeaduseelnõu
Rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni muutmisprotokollide ratifitseerimise seadusMKM/17-13802-2/17-0619/17-975811.04.2018EsitatudSeaduseelnõu
Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadusSIM/18-00161-6/1539-111.04.2018EsitatudSeaduseelnõu
COM(2018) 8 Proposal for a COUNCIL REGULATION on establishing the European High Performance Computing Joint Undertaking12.1.1/18-0085COM(2018) 8; 2018/0003 (NLE); 2018/0003(NLE)09.04.2018EsitatudEL eelnõu
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (611 SE)RIIGIKOGU/18-033506.04.2018EsitatudSeaduseelnõu
Ametiühingute seaduse ja kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (604 SE)RIIGIKOGU/18-028726.03.2018EsitatudSeaduseelnõu