Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik
Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmineSOM/17-15001.2-2/14928.12.201724.01.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti julgeolekupoliitika alusedRK/17-001916-0219809.01.201727.01.2017LõppenudRiigikogu otsuse eelnõu
Eesti tegevuskava täitmise aruanne Avatud valitsemise partnerluses osalemiselRK/15-130515-0179121.10.201604.11.2016LõppenudMuu toimik
„Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030“ ja selle rakendusplaani aastateks 2017–2020KEM/16-089808.08.201629.08.2016LõppenudArengukava eelnõu

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadusSIM/18-079918.07.201802.08.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 „Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmineMEM/18-07981.4-3/95118.07.201801.08.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
„Kütuse käitlemise andmekogu põhimäärus“, „Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide menetlemise kord“ muutmise määrus ja „Siseriiklike aktsiisikauba saatedokumentide haldamise elektroonilise süsteemi asutamine ja selle põhimäärus“RAM/18-079617.07.201831.07.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Eesti Haigekassa seaduse ja töötuskindlustuse seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusSOM/18-07951.2-2/85-117.07.201807.08.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seadusHTM/18-05898-1/18/278617.07.201813.08.2018TeostamiselSeaduseelnõu
Eesti Kunstiakadeemia seadusHTM/18-05888-1/18/278717.07.201813.08.2018TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Represseeritu või represseerituga võrdsustatud isiku isikuandmeid avaldama pädeva haldusorgani määramineJUM/18-05158-1/370418.07.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse aruanne seisuga 30.06.2018RAM/18-079718.07.2018EsitatudMuu toimik
Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseksRAM/18-079417.07.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 9. juuni 2015. a korralduse nr 238 „Valitsuskomisjoni moodustamine Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks“ muutmineRAM/18-079317.07.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Karlova paadisadama akvatooriumi piiride määramineMKM/18-07885-1/17-0373/18-625016.07.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Hädaolukorrad, mille kohta tuleb koostada nende lahendamise plaan, korraldada riskikommunikatsiooni ja hädaolukordade lahendamist juhtivad asutusedSIM/18-05321-6/1613-116.07.2018EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu