Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019LõppenudMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadusJUM/17-10628-1/680531.10.201829.11.2018LõppenudSeaduseelnõu
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmineRAM/19-045521.05.201904.06.2019TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Taastuvast energiaallikast energia tootmiseks korraldatava vähempakkumise tingimused ja kordMKM/19-04022-3/18-0327/349307.05.201921.05.2019LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti Vabariigi valitsuse ja Euroopa Kosmoseagentuuri vahelise Eesti ühinemist Euroopa Kosmoseagentuuri asutamise konventsiooniga käsitleva kokkuleppe muutmise kokkuleppe ratifitseerimise seadusMKM/19-03852-2/19-0190/326529.04.201913.05.2019LõppenudSeaduseelnõu
Konsulaarametniku ametitoimingute andmekogu pidamise kordVÄM/19-038326.04.201910.05.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Põllumajandusministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 22 „Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta” muutmineMEM/19-03611.4-3/49917.04.201902.05.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Seisukohad rahvusvahelise õiguse küberruumis kohaldumise kohtaVÄM/19-033005.04.201926.04.2019LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Riigile kuuluvate Aktsiaseltsi Eesti Teed aktsiate võõrandamineMKM/19-04302-4/19-0073/367214.05.2019EsitatudKorralduse eelnõu
Maksukorralduse seaduse, halduskohtumenetluse seadustiku ja kohtute seaduse muutmise seadusRAM/19-026008.05.2019EsitatudSeaduseelnõu
Foreign Affairs Council (FAC) ; 13.05.20193.1.2/19-157907.05.2019EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses kutseõppeasutuse seaduse muudatustegaHTM/19-017303.04.2019EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Foreign Affairs Council (FAC) ; 18.03.20193.1.2/19-092108.03.2019Esitatud
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 12.03.20196.1.2/19-082805.03.2019Esitatud