Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti Taastekava avalik konsultatsioon ja taastekava eelnõuRAM/21-06909.2-2/4036-124.05.202104.06.2021LõppenudMuu toimik
Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustesRK/21-043608.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
„Eesti 2035“ tegevuskava eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamineRK/21-042205.04.202116.04.2021LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030SIM/20-06981-13/138-214.12.202008.01.2021LõppenudArengukava eelnõu
Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 140 „Nõuded sideteenuse osutamisele ja sidevõrkude tehnilised nõuded“ ja 11. detsembri 2015. a määruse nr 129 „Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni põhimäärus“ muutmineMKM/20-11872-3/19-0310/600130.09.202020.10.2020LõppenudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2020–2022RK/20-099113.08.202027.08.2020LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2020. a määruse nr 89 „Kutselise kalapüügi võimalused ning lubatud aastasaak Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel, Läänemerel ja Liivi lahel kaluri kalapüügiloa alusel ning kalapüügiõiguse tasumäärad 2021. aastaks“ muutmineKEM/21-095229.07.202105.08.2021TeostamiselVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seadusRAM/21-09511.1-10.1/5544-129.07.202119.08.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Statistikaameti 2022.−2026. aastal tehtavate statistikatööde loeteluRAM/21-09501.1-10.1/5546-128.07.202118.08.2021TeostamiselKorralduse eelnõu
Kogumispensionide seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadusRAM/21-08411.1-10.1/4765-128.07.202126.08.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusKEM/21-030827.07.202125.08.2021TeostamiselSeaduseelnõu
Halduskohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohtumenetluse avalikkus)JUM/21-09418-1/479726.07.202110.09.2021TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõuRAM/21-094828.07.2021EsitatudSeaduseelnõu
Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse reservistRAM/21-094728.07.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks (Kimsi tee 17a)KEM/21-094627.07.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks (Neemiku tänav T2)KEM/21-094527.07.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks (Kiisa alajaam 2)KEM/21-094427.07.2021EsitatudKorralduse eelnõu
Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 täitmise 2018. ja 2019. aasta aruanneKEM/21-064826.07.2021EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu