Kasutatud link on kas vigane või aegunud

Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti avatud valitsemise partnerluse tegevuskava 2022-2024RK/22-089004.08.202219.08.2022TeostamiselMuu toimik
"Eesti 2035" tegevuskavaRK/22-037108.04.202214.04.2022LõppenudMuu toimik
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-157214-13.1/73-115.12.202110.01.2022LõppenudMuu toimik
Eesti riiklik tehisintellekti alane tegevuskava ehk kratikava 2022-2023MKM/21-147526-4/2021/714003.12.202116.12.2021LõppenudMuu toimik
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava perioodil 2021-2027SIM/21-148514-13.1/71-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik
Perioodi 2021-2027 Sisejulgeolekufondi rakenduskavaSIM/21-148214-13.1/72-102.12.202122.12.2021LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Kaitseväeteenistuse seaduse, sõjahaudade kaitse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadusKAM/21-13175-1/21/405215.08.202212.09.2022TeostamiselSeaduseelnõu
Tervise- ja tööministri 4. aprilli 2019. a käskkirja nr 32 „„Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas“ toetuse andmise tingimused“ muutmineSOM/22-09201.2-2/109-115.08.202229.08.2022TeostamiselKäskkirja eelnõu
Kaitseministri 5. novembri 2019. a määruse nr 22 „Kaitselennunduse õhusõidukite registri põhimäärus“ muutmineKAM/22-09185-13/22/326212.08.202226.08.2022TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning veterinaarseaduse muutmise seaduse eelnõu kooskõlastamiseks esitamineMEM/22-07671.4-1/59711.08.202208.09.2022TeostamiselSeaduseelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil LiibanonisKAM/22-08175-11/22/277310.08.202231.08.2022TeostamiselRiigikogu otsuse eelnõu
Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahuvalveoperatsioonil Egiptuses, Iisraelis, Liibanonis ja SüüriasKAM/22-08195-11/22/277410.08.202231.08.2022TeostamiselRiigikogu otsuse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Eesti kodakondsuse andmineSIM/22-09241-6/2550-215.08.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmisest keeldumineSIM/22-0923-6/2558-215.08.2022EsitatudKorralduse eelnõu
Eesti kodakondsuse taastamineSIM/22-09211-6/2569-215.08.2022EsitatudKorralduse eelnõu
COM(2022) 143 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiive 2005/29/EÜ ja 2011/83/EL seoses tarbijate võimestamisega üleminekul rohelisele majandusele, pakkudes paremat kaitset ebaausate tavade vastu ja paremat teavet12.1.1/22-0185COM(2022) 143; 2022/0092 (COD); 2022/0092(COD)15.08.2022EsitatudEL eelnõu
Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a määruse nr 112 „Tsiviiltoetuse registri põhimäärus“ muutmineKAM/22-07955-1/22/272312.08.2022EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Vabariigi Valitsuse seaduse muutmisegaKAM/22-08665-5/22/306612.08.2022EsitatudVabariigi Valitsuse määruse eelnõu