Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: KUM. Kultuuriministeerium»

Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 14-1228Liik: Käskkirja eelnõuVastutaja: KultuuriministeeriumKontaktisik: Eduard Odinets

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Avalik konsulteerimine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:05.09.2014 13:44
  Tähtaeg:28.09.2014 23:59
  Pealkiri:Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused
  Asutus:Kultuuriministeerium
  Valdkond:Integratsioon
  Algataja:Terje Viertek
  Kirjeldus:
  Eelnõu eesmärk on kehtestada toetuse andmise tingimused ja kord, määrata toetatavate tegevuste elluviija ja partnerid, kirjeldada toetatavaid tegevusi, nende eesmärki, sihtrühma, ajakava, eelarvet, sihttasemeid, seoseid arengukavadega ja mõju läbivatele teemadele. Samuti kehtestab eelnõu abikõlblikkuse perioodi, abikõlblikud ja mitteabikõlblikud kulud, toetuse väljamaksmise, finantskorrektsioonide tegemise ja aruandluse korra ning sätestab elluviija ja partnerite kohustused ja muud toetatavate tegevuste elluviimiseks vajalikud tingimused.
  Sisu:
  Käskkirja eelnõu (edaspidi eelnõu) kehtestab Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused ja korra toetuse andmisel rakendusasutuse tegevusteks perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi STS) § 16 lõike 1 alusel.

  Konsulteeritavad dokumendid

  Ava14-1228/01
  05.09.2014 12:28
  Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused

  Konsultatsioon osalusveebis

  Vaata konsultatsiooni ja lisa arvamus

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  Kõik selle toimiku dokumendid