Dokumendid»Riigisisesed dokumendid»Sari: JUM. Justiitsministeerium»

Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus

Telli e-postile

Eelnõu toimiku number: 20-0440Liik: SeaduseelnõuVastutaja: JustiitsministeeriumKontaktisik:

Ava kõik plokid|Sulge kõik plokid

Üldandmed

  1 Menetlusetapp: Kooskõlastamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Lõppenud
  Algatatud:16.04.2020 14:12
  Tähtaeg:08.05.2020 23:59
  Märkused:

  Kooskõlastatavad dokumendid

  Ava20-0440/01
  16.04.2020 14:05
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus

  Kooskõlastused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse kooskõlastavad osapooled

  AvaMajandus- ja KommunikatsiooniministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Vastatud: 13.05.2020 08:36Kooskõlastatud märkustega
  AvaRiigikantseleiTähtaeg: 08.05.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKaitseministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Vastatud: 22.06.2020 10:38Kooskõlastatud märkustega
  AvaMaaeluministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Vastatud: 08.05.2020 16:03Kooskõlastatud märkustega
  AvaRahandusministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSotsiaalministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Vastatud: 05.05.2020 16:28Kooskõlastatud
  AvaHaridus- ja TeadusministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaKultuuriministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaSiseministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Vastatud: 03.06.2020 13:41Kooskõlastatud märkustega
  AvaKeskkonnaministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Tähtaeg ületatud
  AvaVälisministeeriumTähtaeg: 08.05.2020 23:59Tähtaeg ületatud

  Arvamused Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud asutuste arvamused

  AvaVabariigi Presidendi KantseleiTähtaeg: 08.05.2020 23:59Ei ole esitatud
  AvaRiigikontrollTähtaeg: 08.05.2020 23:59Ei ole esitatud
  AvaRiigikohusTähtaeg: 08.05.2020 23:59Vastatud: 06.05.2020 11:52
  AvaÕiguskantsleri KantseleiTähtaeg: 08.05.2020 23:59Ei ole esitatud
  AvaRiigikogu KantseleiVastatud: 27.04.2020 12:31

  Avalikud kommentaarid Abiinfo

  Abiinfo

  Sulge

  Menetluse käigus esitatud avalikud arvamused

  Ei ole esitatud

  Kommentaare saab lisada ainult autenditud kasutaja. Kas soovite sisse logida?

  Tagasi

  2 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:29.04.2021 12:40
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuse istungile
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Esitaja:Justiitsminister
  Ettevalmistanud asutus:Justiitsministeerium
  Nimetus:Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus
  Koostajad:Eelnõu väljatöötamiseks moodustati töörühm, millesse kuulusid Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, Välisministeeriumi, Riigikantselei ja Kaitsepolitseiameti ning Välisluureameti esindajad. Eelnõu ja seletuskiri on koostatud töörühma liikmete poolt. Kaitseministeeriumi ja selle valitsemisala asutusi puudutavate muudatuste kontaktisik on õigusosakonna valdkonna juht Guido Pääsuke (guido.paasuke@kaitseministeerium). Siseministeeriumi ja selle valitsemisala asutusi puudutavate muudatuste kontakt on sisejulgeolekupoliitika osakond (jupo@siseministeerium.ee). Välisministeeriumi puudutavate muudatuste kontakt on diplomaatilise julgeoleku osakonna talituse juhataja Ivar Leemet (ivar.leemet@mfa.ee) ja juriidilise osakonna rahvusvahelise õiguse büroo jurist Martin Mändveer (martin.mandveer@mfa.ee). Riigikantselei kontakt on julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo (jrkb@riigikantselei.ee). Eelnõu ja seletuskirja valmistas Justiitsministeeriumi poolt ette õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse nõunik Signe Reinsalu (signe.reinsalu@just.ee). Vanglateenistust puudutava muudatuse selgituse koostas Justiitsministeeriumi vanglate osakond.
  Dokumendi allkirjastaja:MARIS LAURI
  Edastaja:Liivia Gussarova, Justiitsministeerium

  Esitatud dokumendid

  Ava20-0440/08
  29.04.2021 12:28
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus AK

  3 Menetlusetapp: Esitamine

  • Laadi alla
  • Edasta e-postiga
  • Esitatud
  Esitatud:04.06.2021 12:29
  Adressaat:Esitamine Vabariigi Valitsuselt Riigikogule
  Eelnõu tüüp:Seaduse eelnõu
  Nimetus:Seaduseelnõu algatamine
  Dokumendi allkirjastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei
  Edastaja:Heili Tõnisson, Riigikantselei

  Esitatud dokumendid

  Ava20-0440/09
  04.06.2021 12:27
  Seaduseelnõu algatamine

  Kõik selle toimiku dokumendid

  Ava20-0440/01
  16.04.2020 14:05
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus
  Ava20-0440/02
  27.04.2020 12:31
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus
  Ava20-0440/03
  06.05.2020 11:52
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus
  Ava20-0440/04
  08.05.2020 16:03
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus
  Ava20-0440/05
  13.05.2020 08:36
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus
  Ava20-0440/06
  03.06.2020 13:41
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus AK
  Ava20-0440/07
  22.06.2020 10:38
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus
  Ava20-0440/08
  29.04.2021 12:28
  Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seadus AK
  Ava20-0440/09
  04.06.2021 12:27
  Seaduseelnõu algatamine